Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

AKTYWNOŚĆ OSOBY UCZĄCEJ SIĘ CZ. II

W przypadku gdy tekst ten był nieugrupowany, zdania odmiennych kategorii (odnoszące się do wyglądu, warunków życia, sposobu odżywiania i potomstwa) przeplatały się i następowały bezpośrednio jedno po drugim, tak że nie było obok siebie dwu zdań przynależących do jednej grupy treściowej. Osoby uczące się, gdy później były proszone o reprodukcję, często zmieniały kolejność zdań, łącząc je według treści. Wskazuje na to procent przejść powiązanych w stosunku do ogólnej liczby przejść (w tekście nieugrupowanym procent ten był równy 0, a w tekście całkowicie pogrupowanym 80).

Można przypuszczać, że opisane grupowanie materiału odgrywa pozytywną rolę w uczeniu się, rozstrzygnięcie tego zagadnienia wymaga jednak dalszych badań. W stanowisku swym autor nie jest odosobniony. Następującą po uczeniu się logiczną organizacją materiału bywa wyjaśniany np. efekt reminiscencji (Krasil- szczikowa, 1940).

Wyniki badań dotychczasowych wskazują, że grupowanie materiału, szczególnie u młodszych dzieci, następuje często dopiero w etapie przypominania. Dzieci starsze uczą się grupować materiał już w etapie zapamiętywania. Prawdopodobnie ten drugi sposób postępowania jest korzystniejszy, gdyż grupowanie może być wówczas dokonywane na podstawie spostrzeżeń i są szanse, że cały materiał zostanie ustrukturałizowany i nic nie będzie pominięte. W badaniach tego problemu należałoby jednak zmodyfikować technikę eksperymentalną tak, aby móc operować obiektywnymi wskaźnikami informującymi o grupowaniu dokonywanym w etapie zapamiętywania. Odwoływanie się do zeznań introspekcyjnych jako jedynego źródła informacji budzi wątpliwości. Obiektywne wskaźniki można by uzyskać łatwo, gdyby materiał przeznaczony do nauczenia (obrazy, słowa lub zdania) był przedstawiony na oddzielnych kartkach, którymi osoba ucząca się manipulowałaby w sposób-dowolny. Na podstawie układu tych elementów nadanego im przez osobę uczącą się można by określić stopień pogrupowania materiału w etapie zapamiętywania i zbadać korelację między tym stopniem a późniejszymi efektami uczenia się. Wstępne badania przeprowadzone w tym zakresie wskazują, że istnieje taka korelacja i że odpowiednie grupowanie materiału w etapie początkowego zapoznawania się z nim w procesie uczenia wywiera korzystny wpływ na efekty końcowe (Stypułkowska, 1969: Włodarski, 1971 b). Zagadnienie wymaga jednak dalszych badań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.