Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Amerykańska psychologia rozwojowa – kontynuacja

Najbardziej znanym reprezentantem biologizmu w amerykańskiej psychologii dziecka był Arnold Gesell (1880-1961), wierny temu stanowisku długo jeszcze po okresie lat dwudziestych, dla których było ono typowe. Gesell.jest autorem skali rozwojowej (baby-tests),-opartej na znanych badaniach nad niemowlętami i małymi dziećmi. Jego badania nad bliźniętami były bezpośrednio związane z dyskusją nad takimi problemami, jak: Co odgrywa większą rolę w rozwoju – dojrzewanie czy uczenie się? Czy rozwój przebiega od funkcji bardziej ogólnych do bardziej specyficznych, czy też odwrotnie? Jest on też autorem kilku dużych monografii, obejmujących w sumie całe dzieciństwo i młodość, oraz wielu innych, większych prac i kilkuset artykułówM. Jeden z pierwszych posługiwał się na większą skalę techniką filmową57.

Ważnym wydarzeniem w pierwszych dwóch dekadach naszego wieku były prace j. B. Watsona (1878 – 1950), jednego z twórców behawiory- zmu (por. rozdz. I, D). Przeciwstawiając się subiektywizmowi psychologii dntrospekcyjnej, Watson żądał wprowadzenia badań obiektywnych do psychologii. A ponieważ przedmiotem takich badań nie mogą być niedostępne dla nich zjawiska świadomości, przedmiotem psychologii powinno być – jego zdaniem – tylko .zewnętrzne zachowanie się ludzi i zwierząt (stąd nazwa tego kierunku – od angielskiego słowa behavior). Dążąc do uczynienia psychologii nauką obiektywną, Watson przyczynił się również do uściślenia metod badania dzieci. Ale dla psychologii rozwojowej ważne znaczenie miał nie tylko postulat stosowania obiektywnych metod badawczych, ale i zasadnicza teza behawioryzmu, iż czynnikiem determinującym zachowanie się człowieka i jego rozwój są warunki zewnętrzne i doświadczenie oraz że typowe dla człowieka formy zachowania się są zatem wyuczone, a nie odziedziczone.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.