Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Badania eksperymentalne wykonane wśrod ludzi wschodu

Badania eksperymentalne dokonane wśród hinduskich jogów, japońskich mistrzów zen i uprawiających medytację Amerykanów przynoszą ocenę proponowanych przez Abhidhammę form medytacji oraz ich rezultatów. Na początku lat sześćdziesiątych grupa naukowców prowadząca badania w Indiach przedstawiła wyniki badań elektroencefalograficznych prowadzonych na hinduskich jogach znajdujących się w stanie głębokiej medytacji (Ananda i in., 1961). Jogowie wchodzili w stan głębokiej koncentracji, który określali jako samadhi. W tym stanie osoba odczuwa ekstazę i jest nieczuła na bodźce zewnętrzne – jest to taki sam stan, jak jhana w Abhidhammie. Podczas samadhi jogowie byli poddawani silnym bodźcom zewnętrz- nym, jak błyski światła, głośne huki, dotykanie gorącą rurką, ale EEG nie wykazało, aby jakikolwiek z tych zabiegów powodował przerwanie stanu medytacji.

Ostatnio otrzymano z Japonii dane EEG, wykonywane dla mistrzów zen medytujących techniką niezakłóconej uwagi czynnej (Kasamatsu i Hirai, 1966: Hirai, 1974). Medytujący byli poddawani silnym, powtarzającym się bodźcom, takim jak trzaski, neutralne dźwięki i słowa o ładunku emocjonalnym. Inaczej niż jogowie, którzy nie reagowali nawet na bardzo silne bodźce, medytujący według reguł zen wykazywali równomierne, ciągłe rejestrowanie każdego dźwięku. Reagowali na pierwszy trzask z całej serii tak samo jak na ostatni oraz reagowali na dźwięki neutralne tak samo jak na słowo o ładunku emocjonalnym. Każde z tych badań wydaje się potwierdzać przewidywanie Abhidhammy dotyczące rezultatów różnych sposobów praktykowania medytacji. Jogowie, którzy praktykują medytację polegającą na skoncentrowaniu się na pojedynczym obiekcie, osiągają stan odmiennej świadomości, w którym odbiór wszystkich zewnętrznych bodźców jest zablokowany, jak to przewiduje Abhidhamma w odniesieniu do stanu jhana.

Natomiast mnisi zen, którzy stosują technikę uwagi czynnej – zgodnie z tym, jak to opisuje Abhidhamma – rejestrują każdy bodziec z jednakową uwagą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.