Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Badania nad rozwojem emocjonalnym dzieci w Polsce

Z punktu widzenia metodologii marksistowskiej ważne jest, by badać prawidłowości rozwojowe nie statycznie, lecz wpływając na zmianę procesów psychicznych czy zachowania się dziecka. Podkreślaliśmy ten charakter wielu prac przy referowaniu grupy badań nad procesami poznawczymi. W badaniach nad osobowością realizowanie tego postulatu jest znacznie trudniejsze, zwłaszcza w stosunku do młodzieży. Mimo to i w tym dziale takie podejście jest możliwe, o czym świadczą wymienione prace A. Guryckiej.

W związku z zagadnieniami osobowości wspomnieć należy o kilku – wciąż jeszcze nielicznych w Polsce- badaniach nad rozwojem emocjonalnym dzieci. Należą tu prace Stanisława Gerstmanna (Uniwersytet Łódzki) na temat kształtowania uczuć dzieci, i młodzieży oraz jego badania nad zaburzeniami rozwoju emocjonalnego (zwłaszcza powstawaniem przeżyć lękowych) pod wpływem niewłaściwego oddziaływania wychowawczego rodziców 233. Maria Tyszków a (Uniwersytet Poznański) prowadzi od szeregu lat badania nad odpornością psychiczną dzieci i młodzieży oraz ich zachowaniem się w sytuacjach trudnych231. Rozwojowi reakcji emocjonalnych małych dzieci, przede wszystkim reakcji gniewu i strachu, poświęcił cykl badań Edward Franus (Uniwersytet Jagielloński). W badaniach tych autor poddał szczegółowej analizie zarówno same reakcje dzieci, jak też zróżnicowanie tych reakcji w zależności” od bodźców i warunków, w których one działają. Charakterystyczną cechą tych prac jest posługiwanie się zdjęciami filmowymi, które stanowią zarówno podstawę analizy, jak i ilustrację tez autora. Tę metodę zastosował E. Franus przy opracowaniu dwóch interesujących albumów, obejmujących rozwój niemowlęcia i rozwój dziecka w 2 i. 3 roku życia 235.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.