Leczenie szpitalne starszych osób

Leczenie szpitalne jest korzystne z wielu powodów. Zmniejsza się ryzyko popełnienia samobójstwa przez chorego, pacjent może być pod stałą obserwacją, dzięki czemu można lepiej dobrać leki i uzyskiwać lepsze wyniki leczenia. Zwalnia się przy tym rodzinę i przyjaciół od ciężaru uciążliwej opieki nad chorym. Starszy pacjent kierowany jest najczęściej do lekarza pod wpływem rodziny, która odczuwa ciężar opieki nad nim, co powoduje stressy, emocjonalne, bezsenność, utratę pracy zarobkowej, konflikty z otoczeniem i wiele innych kłopotów. Pobyt w szpitalu, zapewniający spokój, prawidłowe odżywianie i zmianę otoczenia, może dać szybką poprawę zdrowia. Większość pacjentów cierpiących na psychozę afektywną odzyskuje zdrowie, a u innych następuje poprawa. U niektórych ludzi choroba powraca, co wymaga ponownej hospitalizacji. Nawroty choroby mogą być wielokrotne.

Czytaj dalej Leczenie szpitalne starszych osób