Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Cattell i jego koncepcja

Podobnie jak wszyscy teoretycy, którzy opierają swe prace na analizie czynnikowej, Cattell zawdzięcza wiele pionierskim ideom Spearmana, a także pracom Thurstone’a, stanowiącym twórcze rozwinięcie tych idei. Teoretyczne sformułowania Cattella pozostają w ścisłym związku z koncepcją McDougalla, którego zainteresowanie wykrywaniem podstawowych dymensji zachowania oraz nacisk na samoocenę można dostrzec w nowoczesnym przybraniu w pismach Cattella. Szczegóły wielu idei teoretycznych Cattella, zwłaszcza dotyczących rozwoju, są bardzo blisko związane ze sformułowaniami Freuda i późniejszych przedstawicieli psychoanalizy.

Przez 40 lat Cattell opublikował zdumiewającą liczbę książek i artykułów, których zakres obejmuje nie tylko badania nad osobowością i pomiarem cech psychicznych, lecz także zahacza o tematy należące do takich tradycyjnych dziedzin, jak psychologia eksperymentalna, psychologia społeczna i genetyka człowieka. Już same dane liczbowe dotyczące jego twórczości wzbudzają podziw. Około roku 1964 rachunek dokonany przez uczniów i współpracowników Cattella, którzy redagowali jego dzieła zebrane, wykazał: 22 książki i monografie: kilkanaście testów inteligencji, osobowości i testów klinicznych wraz z podręcznikami: 22 rozdziały w książkach zredagowanych przez innych autorów oraz około 235 artykułów naukowych (1964, s. IX). Co więcej, wydajność Cattella i jego współpracowników po 1964 roku wcale się nie zmniejszyła.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.