Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Cattell i kontekst społeczny

Dotychczas koncentrowaliśmy się na jednostkach i ich rozwoju w interakcji z bezpośrednim środowiskiem. Obecnie odłożymy na chwilę to ograniczenie i rozpatrzymy dążenie Cattella do położenia właściwego nacisku na społeczno-kulturowe deter- minaty zachowania.

Cattell uważa, że grupy można opisywać przy użyciu obiektywnych wymiarów czy dymensji w taki sam niemal sposób, w jaki stosuje się cechy do opisywania jednostek. Wymiary te reprezentują charakter, czyli syntalność (syntality), grupy, będący odpowiednikiem osobowości jednostki (Cattell, 1948). Tak więc ważnym zadaniem badacza studiującego osobowość w powiązaniu ze środowiskiem społeczno-kulturowym jest opis syntalności różnych grup, które wpływają na osobowość jednostki. Jedynie dzięki właściwej reprezentacji zarówno osobowości jednostki, jak i charakteru grupy można mieć nadzieję na uzyskanie szczegółowej wiedzy o interakcji między tymi dwiema strukturami.

Jest wiele instytucji społecznych, które wywierają kształtujący lub modyfikujący wpływ na osobowość, lecz najważniejszą z nich jest rodzina. Oprócz tego podstawowego źródła oddziaływań istnieją inne instytucje, których rola jest godna uwagi, takie jak: zawód, szkoła, grupa rówieśnicza, religia, partia polityczna i naród. Instytucje te mogą wywierać wpływ na osobowość w jeden z trzech sposobów. Po pierwsze, może istnieć rozmyślny zamiar ukształtowania określonego rodzaju charakteru czy osobowości, to znaczy definicja społecznie pożądanego zachowania może zawierać wyszczególnienie cech osobowości, a dana instytucja może dążyć świadomie do wytworzenia tych cech. Po drugie, czynniki sytuacyjne czy ekologiczne mogą powodować skutki nie zamierzone przez społeczeństwo ani przez instytucje. Po trzecie, w wyniku ukształtowania wzorców zachowania przez procesy pierwszego lub drugiego rodzaju, jednostka może uznać dalszą modyfikację osobowości za niezbędną do wyrażenia lub zaspokojenia ważnych motywów.

Tak więc właściwe zrozumienie rozwoju osobowości wymaga szczegółowego określenia wpływu różnych instytucji społecznych, od rodziny do narodu czy grupy kulturowej. Ponadto dokonać tego można tylko wtedy, gdy zostaną wyodrębnione odpowiednie wymiary służące opisywaniu i różnicowaniu tych grup i instytucji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.