Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

CZYNNIKI ROZWOJU CZ. II

Jak więc widzimy, uznawanej dawniej fatalistycznej koncepcji dziedziczności przeciwstawiamy dziś nowe rozumienie czynników wrodzonych, które sprowadzają się do plastycznych i zmiennych zadatków anatomiczno-fizjologicznych, stanowiących materialną podstawę właściwości i zdolności psychicznych. Klucz zaś do wyjaśnienia podstawowego mechanizmu powstawania i rozwoju właściwości psychicznych na podstawie tych zadatków daje nam teoria odruchów warunkowych (por. rozdz. V). ł>. Własna działalność dziecka

Zgodnie z leninowską teorią odzwierciedlenia, która wskazuje na związek psychiki z obiektywną rzeczywistością i której przyrodniczą podstawę stworzył Pawłów przez scharakteryzowanie czynności mózgu jako czynności odruchowej, oraz zgodnie z poglądami klasyków marksizmu-le- ninizmu na doniosłą rolę działalności ludzkiej w procesie poznawania i zmieniania rzeczywistości, teoria dialektyczna istotę rozwoju psychicznego upatruje w coraz lepszypm orientowaniu się dziecka w rzeczy wistości i coraz sensowniejszym działaniu w niej. Istotą bowiem procesów psychicznych jest odzwierciedlenie rzeczywistości, które powstaje i rozwija się w toku działania jako jego nieodzowny składnik, a zarazem skutek: z działalności zewnętrznej powstaje swoista, nowa forma – działalność psychiczna: stanowi ona interioryzację43 działalności zewnętrznej, materialnej, która w trakcie społecznego rozwoju i obcowania dziecka z dorosłym przeobraża się w działalność wewnętrzną, działalność świadomości (Leontiew, 1962, s. 91 – 92). Już malutkie dziecko, chwytając przedmioty i manipulując nimi, poznaje je coraz lepiej, a dzięki temu uczy się posługiwać nimi w swoim działaniu w sposób coraz bardziej celowy, coraz bardziej zgodny z ich budową i przeznaczeniem. W miarę tego, jak malutkie dziecko coraz więcej się porusza, rozgląda, dotyka, mówi – coraz to więcej bodźców oddziałuje na nie (np. nowy widok- w wyniku odwrócenia głowy, zachowanie się dorosłego’-wywołane działaniem dziecka itp.). Bodźce te, jak również reakcje dziecka stanowią – jak już mówiliśmy.- warunek powstawania nowych połączeń nerwowych, czyli rozwoju struktury, a w związku z tym i rozwoju funkcji układu nerwowego dziecka. Wraz z rozwojem i coraz większym komplikowaniem się działalności rozwija się i kształtuje nieodzowna w działaniu świadomość celów działania oraz sposobów i środków osiągania tychże.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.