Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Dążenie do samorealizacji

Co jest siłą napędową ludzkiego działania? Gdzie tkwi źródło motywacji? Psychologowie humanistyczni odrzucają tezę, że człowiek posiada wiele potrzeb, popędów, dążeń, które ukierunkowują jego zachowanie. Ponieważ organizm jest całością, istnieje w nim tylko jedno centralne źródło energii. Mówiąc inaczej motywacja jest funkcją całego organizmu, a nie jego elementów, takich jak popędy czy potrzeby.

Główną tendencją, która decyduje o działaniu człowieka, jest dążenie do samorealizacji, do aktualizacji własnych potencjalnych szans. Samorealizacja jest procesem unikalnym i idiosynkratycznym. Przejawem jej może być miłość, twórczość, zachowania altruistyczne, rozwój swojego własnego ja. Jednak człowiek dążący do samourzeczywistnienia inaczej przeżywa te zjawiska niż człowiek, dla którego samorealizacja jest pustym dźwiękiem. Chciałbym przytoczyć kilka przykładów.

W rzeczywistych systemach instytucjonalnych, w których dominuje duch rywalizacji i sukcesu, ludzi interesuje prawie wyłącznie wynik czynności twórczych. Wynik ten – pomysł racjonalizatorski, odkrycie czy wynalazek – decyduje o ocenie jednostki: staje się towarem, który można sprzedać lub kupić. Tymczasem dla człowieka, który dąży do samorealizacji, twórczość staje się źródłem nowych doświadczeń i rozwoju własnej osoby. Nie tyle interesuje go produkt pracy inwencyjnej, co same przeżycia twórcze. Mówiąc innym językiem, twórczość jest ważna dlatego, że kształtuje osobowość.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.