Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Dzieciństwo

Przejście od niemowlęctwa do dzieciństwa jest możliwe dzięki uczeniu się języka oraz organizowaniu doświadczeń w formie syn taktycznej. Dzieciństwo obejmuje okres od pojawienia się mowy artykułowanej do wystąpienia potrzeby towarzyszy zabaw. Rozwój języka umożliwia między innymi połączenie różnych personifikacji, na przykład dobrej i złej matki, oraz zintegrowanie systemu jaźni w bardziej spójną strukturę. System jaźni zaczyna kształtować pojęcie płci: mały chłopczyk identyfikuje się z określoną przez społeczeństwo rolą męską, mała dziewczynka – z rolą kobiecą. Rozwój zdolności operowania symbolami (symbolic ability) umożliwia dziecku zabawę w „dorosłego” – Sullivan nazywa te „działania na niby” dramatyzacjami (dramatizations) – oraz zajmowanie się czynnościami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, mającymi uchronić je przed karą i lękiem, które to czynności Sullivan nazywa „zaabsorbowaniami” (preoccupations).

Dramatycznym zjawiskiem w dzieciństwie jest szkodliwa transformacja (malevolent transformation), poczucie, że żyje się wśród nieprzyjaciół. Poczucie to, jeśli stanie się dostatecznie silne, nie pozwala dziecku reagować pozytywnie na czułość i serdeczność okazywane mu przez innych ludzi. Szkodliwa transformacja zaburza stosunki interpersonalne dziecka i powoduje jego izolowanie się. W rezultacie stwierdza ono: „Kiedyś wszystko wyglądało ślicznie, lecz to było wtedy, kiedy jeszcze nie musiałem mieć do czynienia z ludźmi”. Szkodliwa transformacja jest spowodowana przez bolesne i wzbudzające lęk doświadczenia z ludźmi: może ona spowodować regresję do mniej zagrażającego okresu niemowlęctwa.

W okresie dzieciństwa występuje sublimacja, którą Sullivan definiuje jako nieświadome zastąpienie wzorca zachowania, który wywołuje lęk lub koliduje z systemem jaźni, bardziej akceptowanym społecznie wzorcem czynności zadowalającym te części systemu motywacyjnego, które powodowały kłopoty (1953, s. 193).

Nadmiar napięcia, który nie rozładowuje się w wyniku sublimacji, znajduje ujście w czynnościach symbolicznych, na przykład w marzeniach sennych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.