Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Energia działania i wytrwałość młodzieży dorastającej

Z tego punktu widzenia są bardzo znamienne fakty, dotyczące wyróżniających się uczniów klas młodszych. Gwałtowne wyprzedzenie równieśników polega u nich nie tylko na zaletach myślenia logicznego i niezwykłym zakresie wiadomości i umiejętności, lecz również na dużej energii działania, samodzielności i aktywności – cechach, które charakteryzują zazwyczaj już młodzież dorastającą. Jednocześnie te dzieci w dużym stopniu zachowują dziecięce cechy, charakterystyczne dla ich wieku. W przypadku uczniów, którzy z punktu widzenia rozwoju umysłowego osiągnęli lub nawet przekroczyli poziom uczniów klas licealnych, cechy charakterystyczne dla młodszego wieku szkolnego przejawiają się w ich wrażliwości, w niezwykłej gotowości do odbierania i przyswajania wiedzy, w naiwnie zabawowym stosunku do poznawania. Połączenie właściwości ich wieku i następnego okresu stwarza w przypadku dzieci wyróżniających się charakterystyczną dwoistość i sprzeczność ich obrazu psychologicznego. Połączenie czynników, których źródłem są różne okresy dzieciństwa, warunkuje jak gdyby podwojenie, może nawet wielokrotne nasilenie przesłanek rozwoju ogólnego.

A zatem energia działania i wytrwałość młodzieży dorastającej prawdopodobnie nabierają szczególnej siły, gdy przejawiają się u dzieci młodszych, o zwiększonej wrażliwości i naiwnej powadze. W młodszym wieku szkolnym, kiedy nie działają jeszcze nowe zainteresowania, związane z dojrzewaniem płciowym, kiedy wrażliwość umysłu, gotowość do przyswajania, naśladowanie starszych stanowią istotę życia, szybki wzrost energii życiowej w tym wieku i zwiększona samodzielność mogą do ostatecznych granic wytężyć i skupić wysiłek rozwijającego się umysłu, przejawić się jako wszechogarniająca skłonność do pracy umysłowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.