Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Intelekt Murraya

Dobrym przykładem skłonności Murraya do ujawniania jedynie niektórych owoców swego intelektu są publikacje stanowiące rezultat dwudziestu pięciu lat intensywnych studiów nad Hermanem Melvillem. Latami wytężonej pracy naukowej zyskał wielki rozgłos wśród badaczy Melville’a, a jednak dotąd opublikował tylko dwa artykuły poświęcone temu fascynującemu pisarzowi. Jeden z nich to wspaniała analiza psychologicznego znaczenia Moby Dicka (Murray 1951c), a drugi to wstęp do Pierre’a, połączony z przenikliwą analizą tej powieści Melville’a, jednej z najbardziej intrygujących i zagadkowych.

Ze względu na ten niedostatek publikacji okazuje się, że psychologiczne badania i prace teoretyczne Murraya najlepiej reprezentują Explorations in personality (1938 Badania osobowości), praca stanowiąca podsumowanie myśli i badań zespołu Harwardzkiej Kliniki Psychologicznej pod koniec pierwszego dziesięciolecia jej istnienia. Częściowy opis niektórych późniejszych badań jest zawarty w pracy A clinical study of sentiments (1945 – Kliniczne studium sentymentów), którą Murray napisał wspólnie ze swą długoletnią współpracownicą Christianą Morgan, oraz w Studies of stressful interpesonal disputations (1963 – Badania nad stresującymi sporami interpesonalnymi).

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w późniejszych latach w jego teoretycznych przekonaniach, Murray przedstawił najlepiej w rozdziale napisanym wspólnie z Cly- dem Kluckhohnem (1953), w rozdziale opublikowanym w pracy Toward a general theory of action (1951a – Ku ogólnej teorii działania), w artykule opublikowanym w piśmie „Dialéctica” (1951b), w przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie Syrakuzańskim (1958), w rozdziale pracy Psychology: a study of a science (1959 Psychologia: studium nauki) oraz w artykule napisanym dla International encyclopedia of the social sciences (1968b – Międzynarodowa encyklopedia nauk społecznych). Manual of Thematic Apperception Test (1943 – Podręcznik Testu Apercepcji Tematycznej) służy jako najlepsze źródło informacji o tym teście osobowości, opracowanym wspólnie z Christianą Morgan (Morgan i Murray, 1935), który stał się jednym z najważniejszych i powszechnie stosowanych empirycznych narzędzi klinicysty i badacza osobowości. Wielka wrażliwość i pomysłowość, jaką wykazał Murray przy opracowywaniu sposobów oceniania i analizowania zdolności i tendencji kierunkowych człowieka, została żywo przedstawiona w pracy Assessment of me (1948).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.