Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Interakcje niemowląt z innymi dziećmi

Dla prawidłowego rozwoju społecznego dziecka w wieku niemowlęcym szczególnie ważne są jednak kontakty z dorosłymi, dostatecznie częste i bliskie. Reakcje dziecka są m.in. odpowiedziami na zachowanie się osób dorosłych, a z kolei własna aktywność dziecka łączy się z oczekiwaniem określonych reakcji innych ludzi. Właśnie w toku współdziałania z dorosłymi dziecko przez naśladownictwo uczy się różnych czynności o charakterze społecznym i przejmuje wzorce zachowania się w konkretnych sytuacjach, uogólniając je potem na sytuacje podobne, Niemowlę asymi- luje rozmaite elementy społeczno-kulturowe swego środowiska, od którego jest początkowo całkowicie zależne. Dopiero w dalszych okresach rozwojowych istota ludzka staje się zdolna do selekcjonowania sytuacji i kontaktów społecznych oraz do aktywnego tworzenia własnego środowiska.

Ponieważ poznawanie przez dziecko świata przedmiotów i uczenie się sposobów oddziaływania na nie dokonuje się również za pośrednictwem dorosłych, można wysunąć hipotezę, że ogólny start rozwojowy dzieci wychowywanych w zakładach, których organizacja nie sprzyja nawiązywaniu ścisłych kontaktów emocjonalnych i społecznych między dzieckiem a dorosłymi, jest mniej korzystny niż start’ dzieci otoczonych bezpośrednią opieką rodzicielską. Problem skutków izolacji społecznej – całkowitej lub częściowej – dla rozwoju dziecka jest żywo dyskutowany ód ponad trzydziestu lat. Na pionierskich badaniach w tej dziedzinie, przeprowadzonych w latach czterdziestych przez R. A. S p i t z a #, J. B o w 1 b y’e g o61 i W. Goldfarba62na dzieciach pozbawionych opieki macierzyńskiej, zaciążyły jednostronne koncepcje psychoanalityczne. Najwięcej zastrzeżeń nasuwa twierdzenie o nieodwracalności zmian w rozwoju somatycznym i psychicznym wskutek rozłąki z rodzoną matką. Krytykuje się też pierwsze prace z punktu widzenia metodologicznego (brak grup kontrolnych, określanie poziomu rozwoju psychomotorycznego’wyłącznie na podstawie skal zawierających zadania nie dostosowane do warunków życia dzieci w zakładzie, niewystarczająca dokumentacja zmian w zachowaniu w późniejszych okresach życia itp.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.