Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Interpretacja najprostsza zasady zgodności myśli z rzeczywistością

Odipowiedniość zachodząca między sądem a rzeczywistością może przybrać w definicji prawdy rozmaite znaczenie. Interpretacja najprostsza zasady zgodności myśli z rzeczywistością uznawanej w tzw. ‚korespondencyjnych teoriach prawdy głosi, iż myśl jest prawdziwa, jeśli umysłowy obraz rzeczy zgadza się z przedmiotem. Ta teoria obrazów zakłada, że prawdziwość jest czymś, co może przysługiwać przedstawieniu. Tymczasem stosunek przedstawień do przedmiotów nie jest stosunkiem prawdziwości, lecz adekwatności. Miejscem prawdy jest sąd, zatem teoria zgodności, która pozwala, by także w związku z przedstawieniami mówić o prawdzie i fałszu, musi być uznana za mylną. Teorie zgodności, które pozostają po odrzuceniu teorii Obrazów, upatrują prawdę w pewnym „razem” lub „osobno” w intelekcie, odpowiadającym podobnym relacjom w rzeczach. Teorie te jednak nie są słuszne, tak jak nie jest słuszna teoria sądu, na której się opierają. Okazuje się więc, że sposób rozumienia sądu pociąga istotne konsekwencje w sposobie definiowania prawdziwości, szczególnie zaś niewłaściwe rozumienie związanego z sądami istnienia okazuje swoje zgubne konsekwencje dopiero w defi- nicji sądu prawdziwego. Związek teorii prawdy i al- logenicznej teorii sądu trwa od Arystotelesa do Russella: również poglądy myśliciela brytyjskiego na naturę sądu prawdziwego poddaje Twardowski krytyce. Przedstawimy pokrótce Krytykowany pogląd Russella na istotę prawdziwości przekonania, by następnie ukazać również na podstawie jego teorii związek zachodzący między fałszywą koncepcją przekonania a teorią prawdy, która zakłada (również u Russella) pojęcie istnienia, zamiast je wyjaśniać.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.