Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

INŻYNIERIA BEHAWIORYSTYCZNA CZ. II

Zdaniem Skinnera i jego zwolenników behawio- ryści są pierwszymi uczonymi, którym udało się pokonać te trudności i stworzyć inżynierię behawiorystyczną, zwaną również technologią zachowania. Celem tej inżynierii nie jest zmiana stanów wewnętrznych, takich jak poczucie winy, lęk czy siła woli, lecz modyfikacja reakcji człowieka, które są obserwowalne i mierzalne. Parametry zachowania można równie jednoznacznie określić jak parametry przedmiotów zewnętrznych, takich jak buty czy telewizor. Jeśli psycholog stwierdzi, że celem jego zabiegów jest wyeliminowanie takich a takich reakcji agresywnych demonstrowanych przez ucznia i jednocześnie ukształtowanie u niego takich a takich zachowań afiliacyjnych, to zamiar ten jest całkowicie jasny i jednoznaczny. Co więcej, na podstawie pewnych zewnętrznych kryteriów, takich jak działanie ucznia w grupie rówieśników, można stwierdzić, w jakim stopniu cel ten został osiągnięty.

Behawioryści nie tylko formułowali jasne cele, ponadto opracowali metody i strategię, za których pomocą można je osiągnąć. Dzięki poznaniu praw uczenia się i warunkowania, dzięki wykryciu roli wzmocnień pozytywnych i negatywnych w ludzkim zachowaniu, udało im się skonstruować wiele algorytmów modyfikacji zachowania: algorytmów, które w pewnym stopniu przypominają przepisy technologiczne.

W portrecie behawiorystycznym inżynieria zachowania odgrywa wyjątkową rolę. Twórcy tego portretu człowieka zawsze podkreślali, że należy poznać zachowanie, aby je zmienić, że technologia zachowania pozwoli racjonalnie rozwiązać wiele problemów społecznych, pedagogicznych i psychologicznych, które niepokoją współczesnego człowieka. Kontrola urodzeń i wychowanie młodzieży, poprawa stosunków interpersonalnych i rozwój pozytywnych reakcji emocjonalnych, zmniejszenie agresji i konfliktów między ludźmi, nauczenie ich korzystania z kultury i sztuki, walka o ochronę środowiska i godność człowieka – to tylko pewne problemy, których rozwiązanie – zdaniem Skinnera – jest możliwe dzięki wykorzystaniu osiągnięć behawiory- stycznej inżynierii. Chociaż nie jest ona jeszcze tak rozwinięta jak technologie fizyczne i biologiczne, to jednak nie sposób negować jej roli w modyfikacji ludzkiego zachowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.