Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Jung i stadia rozwoju

Jung nie opisuje szczegółowo kolejnych stadiów rozwoju osobowości, przez które przechodzi jednostka od dzieciństwa do wieku dojrzałego, jak to zrobił Freud. W ujęciu Junga w okresie wczesnego dzieciństwa libido zaangażowane jest w aktywność niezbędną do przeżycia. Przed ukończeniem piątego roku życia zaczynają pojawiać się potrzeby seksualne, które osiągają swe szczytowe nasilenie w okresie dojrzewania. W okresie młodzieńczym i we wczesnych latach wieku dojrzałego dominują podstawowe popędy i procesy witalne. Młoda osoba jest energiczna, pełna sił, impulsywna i porywcza, a także ciągle w znacznym stopniu uzależniona od innych. W tej fazie życia jednostka zdobywa zawód, zakłada rodzinę i ustala swą pozycję społeczną.

Pod koniec trzydziestki lub na początku czterdziestki w życiu jednostki dochodzi do zasadniczej reorientacji w sferze wartości. Młodzieńcze zainteresowania i dążenia tracą swoją wartość, a zastępują je nowe zainteresowania o charakterze raczej kulturowym niż biologicznym. Osoba w średnim wieku staje się bardziej introwertyw- na i mniej impulsywna. Mądrość i rozwaga zajmują miejsce fizycznej i psychicznej energii. Jednostka staje się bardziej uduchowiona. Jej wartości ulegają sublimacji i znajdują swój wyraz w zainteresowaniach społecznych, religijnych, obywatelskich i filozoficznych.

Przemiana ta jest rozstrzygającym wydarzeniem w życiu jednostki. Jest ona także niezwykle ryzykowna, jeśli bowiem przemieszczenie energii nie będzie pomyślne, może dojść do poważnych zaburzeń osobowości. Mogą one powstać na przykład wtedy, gdy wartości kulturowe i duchowe nie przejmą całej energii zaangażowanej uprzednio w dążenia popędowe. Występuje wtedy nadmiar wolnej energii, który zakłóca równowagę psychiczną. Jung zajmował się – osiągając wielokrotnie dobre rezultaty – terapią ludzi w średnim wieku, którym nie udało się znaleźć zadowalającego ujścia dla energii psychicznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.