Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

KSZTAŁTOWANIE SIĘ REGULATORÓW SPOŁECZNYCH

W poprzednich rozdziałach klasyfikowaliśmy i opisywaliśmy różnego rodzaju mechanizmy, które regulują stosunki między ludźmi oraz formy oddziaływań człowieka na człowieka w dyadzie czy w pełnej grupie. Wśród nich mechanizmy takie, jak naśladownictwo, sympatia, sugestia, facylitacja itd., występują jako mechanizmy względnie proste i w pewnym sensie pierwotne. Zstępując od nich o krok niżej w obrębie psychiki ludzkiej docieramy już do całkowicie elementarnych jej praw, takich jak kojarzenie czy też tworzenie się odruchów warunkowych. W rozdziałach początkowych zainteresowanie nasze skierowane było na mechanizmy społeczne poniekąd wyższego rzędu, które nazywaliśmy r a- gulatorami społecznymi. Jak sobie przypominamy, chodziło o zwyczaje, obyczaje, zasady moralne i przepisy prawne. Stwierdziliśmy, iż odgrywają one w życiu społecznym doniosłą rolę. Jest dla nas rzeczą z góry jasną, że w funkcjonowaniu owych tworów społecznych wyższego rzędu twory niższe odgrywać muszą zasadniczą rolę. Musimy przyjąć, iż przynajmniej do pewnego stopnia te mechanizmy podstawowe użyte być mogą do wytłumaczenia działania i struktury owych regulatorów.

Nie pytaliśmy się jednak dotychczas, jaka jest ich geneza? Odpowiedź na to pytanie jest sprawą niezwykle skomplikowaną i trudną, zwłaszcza jeśli się uwzględni różne splatające się ze sobą aspekty tego zagadnienia, jak: 1) geneza regulatorów jako fenomenów społecznych, tj. jako pewnej kategorii socjologicznej: 2) zagadnienie, czemu i jak treść społecznej organizacji przekazuje się grupom i jednostkom w postaci regulatorów społecznych, jakie drogi prowadzą ludzi do podporządkowania się tym regulatorom i działania zgodnie z nimi: 3) wreszcie prawa racjonalizacji, świadomego uzasadnienia słuszności regulatorów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.