Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Kształtowanie i upowszechnianie pozytywnych postaw wobec starości

Ważnym zadaniem jest kształtowanie i upowszechnianie pozytywnych postaw wobec starości. Pozytywna postawa polega na optymizmie i aktywności, w przeciwieństwie do pesymizmu i apatii. Postawy pozytywne powinny być kształtowane w ciągu całego życia przez właściwe wychowanie oraz przez stwarzanie możliwości dla zmian i ulepszeń. Ważne jest również zwalczanie poglądów, iż starość jest odrębnym i specyficznym (tzn. niepomyślnym) okresem życia, a wszyscy ludzie starsi są do siebie podobni. Takie stereotypy myślenia przyczyniają się do powstawania niekorzystnych postaw i niewłaściwych stosunków międzyludzkich. Starzenie się jest procesem stopniowym, chociaż postępującym. Jego skutki pojawiają się u różnych ludzi w różnym czasie i rozwijają nierównomiernie, wywołując nie dające się przewidzieć objawy nie tylko w starości, ale w okresie wielu lat życia człowieka. Wpływ wieku nie jest równomierny nawet w stosunku do różnych funkcji organizmu tego samego osobnika. Różnice indywidualne między ludźmi starszymi są większe niż między młodymi. Można jednak zapobiegać wielu tzw. „normalnym” objawom starzenia się, a także można starać się zmienić wiele społecznie ustalonych norm zachowania się ludzi starszych. Pilną koniecznością jest prowadzenie szerszych badań i opieka społeczna nad ludźmi starszymi. Można znacznie ulepszyć ich sposób mieszkania i odżywiania, opiekę zdrowotną i przystosowanie się społeczne.

Nie możemy wprawdzie twierdzić, iż pozytywne postawy społeczne człowieka decydują o jego dobrym przystosowaniu się w późniejszym wieku. Jednak dobre przystosowanie się (i długie życie) jest ściśle zależne od pewnych „społecznie pożądanych cech osobowości”, takich jak optymizm, poczucie humoru, inteligencja, realistyczna ocena samego siebie, aktywny stosunek do otoczenia, równowaga emocjonalna, a także przekonanie, że inni ludzie w naszym wieku wydają się starsi od nas. Niestety, niewiele osób może liczyć na to, iż w znacznym stopniu rozwinie te cechy osobowości. Być może zatem, iż najlepszą zasadę dla ludzi wkraczających w wiek starości formułują słowa starej piosenki: „Ciesz się życiem, masz na to mniej czasu, aniżeli przypuszczasz”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.