Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

LOSOWY I INCYDENTALNY DOBOR OSÓB BADANYCH CZ. II

Poza tymi’ względami natury praktycznej, względy obyczajowe, społeczne, kulturowe i etyczne często uniemożliwiają losowy dobór grup. Czy do pomyślenia jest na przykład, aby spośród dzieci przychodzących na świat w Polsce dobrać losową grupę dzieci, które pozostawimy w ich rodzinach, i drugą grupę, którą umieścimy w domu dziecka po to, aby zbadać wpływ przebywania w instytucji na rozwój?

Te wszystkie względy powodują, iż do badanych grup trafiają te dzieci, które są łatwo dostępne, które są niejako „pod ręką”. W takim wypadku mówimy, iż dobór ma charakter incydentalny. Badacz stara się wówczas ustalić jak najdokładniej, jakie istotne właściwości cechują te grupy, uwzględniając, iż któraś z tych właściwości w sposób niezamierzony wpłynąć mogła deformująco na wyniki. Do uogólnienia takich wyników, sprawdzenia, że nie mają one charakteru przypadkowego, dochodzimy przez powtarzanie badań. Praktyka badawcza nie docenia, jak się zdaje, potrzeby tego rodzaju weryfikacji. Wyraża się to w przyjmowaniu, iż jako argument dowodzący słuszności określonego stanowiska teoretycznego czy określonych wniosków praktycznych służyć mogą wyniki badań przeprowadzonych tylko raz, na małych, incydentalnie dobranych grupach. W rzeczywistości wyniki takie traktować można co najwyżej jako źródło hipotez, wymagających dalszego sprawdzenia.

Jeżeli nawet udałoby się nam dokonać doboru losowego dzieci do badanej grupy, to tak dobrana próba nie będzie nigdy reprezentowała wszystkich dzieci na kuli ziemskiej, lecz tylko dzieci określonej populacji. Będą to więc np. dzieci polskie bądź niemieckie, dzieci z określonych warstw społecznych, ewentualnie tylko dziewczęta albo tylko chłopcy. Analizując wyniki badań, należy dobrze sobie uświadomić, jaką populację badane dzieci reprezentują, i do niej tylko ograniczać swe wnioski.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.