Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Ludzie starzy

Osobnicy o wyraźnie niższym poziomie intelektualnym (jednak o normalnym współczynniku deterio- racji) częściej mówią o swych chorobach i słabym zdrowiu. Wyobcowują się oni z życia wcześniej. Stosunkowo mniej utyskują na swą sytuację materialną i na swe zajęcia. Są mniej wymowni od swych bardziej żywotnych rówieśników (co jest oczywiste) i częściej znajdują zadowolenie w stwierdzeniu, że dożyli tak późnego wieku.

Ludzie starzy nie wykazują cech osobowości charakterystycznych dla urazów mózgu: nie występują u nich przeskoki myślowe, myślenie konkretne, stereotypowe lub nieoryginalne odpowiedzi, tendencja do odbiegania od tematu. W dalszych rozdziałach zrelacjonowane zostaną badania wykazujące, że przy stosowaniu bardziej wnikliwych metod psychologicznych wykrywano u pewnej liczby osobników niektóre z tych cech (a nawet wszystkie), chociaż u większości nie stwierdzono wyraźnego obniżenia inteligencji lub zmian osobowości. Zmiany organiczne związane ze starością zachodzą także w mózgu i wywołują niekorzystne skutki (chociaż niekiedy bardzo słabe) w zakresie osobowości i inteligencji (27). Przy dokładnych badaniach okazuje się, że u niektórych „normalnych” starych ludzi (szczególnie mających słabsze zdrowie i niższy poziom intelektualny) występują objawy podobne do pewnych chorób psychicznych i uszkodzeń mózgu.

Codzienne’ życie starych ludzi nie wymaga od !nich pełnego wykorzystywania własnych możliwości, dlatego często może powstawać wrażenie, że ich zdolności są nie zmniejszone. Inteligencja jest tylko jednym z czynników wpływających na stosunek człowieka do otoczenia. Równie ważne są takie cechy, jak brak chorobliwych predyspozycji emocjonalnych, posiadane doświadczenia i oswojenie się ze szczególnymi warunkami życia, energia, wytrwałość, pomysłowość i wyrobienie społeczne. Pomiary inteligencji dostarczają zatem niewiele bezpośrednich danych o całokształcie przystosowania się do starości i emerytury.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.