Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Ludzkie zachowanie

Zatem nie tylko struktura środowiska, ale również ludzkie oczekiwania wpływają na percepcję: na to, jakie informacje człowiek pobiera z otoczenia. Percepcja nie jest więc bierną reprodukcją świata, lecz aktywnym procesem umysłowym.

Ale ludzkie zachowanie zależy nie tylko od tak fundamentalnych czynników wewnętrznych jak poziom aspiracji, system oczekiwań, postawy czy style myślenia, lecz również od pewnych poczuć, które występują w określonych okolicznościach. Jednym z nich jest poczucie kontroli. Napisała Elżbieta Paszkiewicz, że są tacy ludzie, którzy „mają tendencję do spostrzegania większości sytuacji jako takich, w których wyniki ich działalności zależą od nich samych, a tym samym spostrzegają siebie jako «panujących nad sytuacją», i tacy, którzy mają tendencje do spostrzegania większości sytuacji jako takich, w których wyniki ich działalności nie zależą od nich, lecz od czegoś wobec nich zewnętrznego, a tym samym spostrzegają siebie jako «nie panujących nad sytuacją». Wymiar, którego dwa bieguny stanowią opisane wyżej dwa sposoby widzenia sytuacji, nazwany został «umiejscowieniem poczucia kontroli» (locus of control), a te dwa bieguny (odpowiednio) – «poczuciem wewnętrznej kontroli» (internal locus of control) i «poczuciem zewnętrznej kontroli» (external locus of control).”2

Nie tylko rzeczywiste czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływają na ludzkie zachowanie, ale również to, jak człowiek je spostrzega: czy ma poczucie, iż jest sterowany „z zewnątrz”, czy też „z wewnątrz”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.