Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

MASTURBACJA A MUSIC MEDICA CZ. II

Wyjątkowo trudne jest wykształcenie „powściągów” u osób głębiej upośledzonych umysłowo masturbujących się. Dowodzi tego praktyka naszego ośrodka. Kilku uczniów podczas prowadzonych przeze mnie zajęć dokonywało masturbacji na oczach całej klasy. Kiedy kategorycznie zażądałam od nich zaprzestania owych „praktyk”, przestawali, lecz po chwili powracali do tej czynności. Sprawa była na tyle trudna, że uczniowie ci niechętnie podejmowali działania inne niż masturbacja. W tej sytuacji niepożądany nawyk uniemożliwiał opanowanie nowych użytecznych czynności.

Niestety, mimo że masturbacja jest zjawiskiem masowym w populacji osób głębiej upośledzonych umysłowo, to problem ten w systemie edukacji został zignorowany. Brak badań naukowych, obserwacji i opracowań na ten temat. Owo zjawisko istnieje i wymaga przeciwdziałania. Zdecydowałam się więc podjąć badania nad ograniczeniem częstości uprawiania masturbacji podczas zajęć szkolnych przez uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym z wykorzystaniem metody akustyczno-wibra- cyjnej prof. Y. Schiftana. (…)

Dzieci upośledzone umysłowo lubią muzykę. Chętnie uczestniczą w zajęciach ruchowych z muzyką, śpiewają, tańczą, muzykują. Z moich obserwacji wynika, że nawet głęboko upośledzone dzieci reagują na muzykę, czasami potrafią odtworzyć melodię, natomiast nie mogą opanować podstawowych czynności życiowych czy zrozumieć prostych poleceń. Ponadto muzyka wyzwala w nich pozytywne emocje, budzi radość i sprawia przyjemność.

Postanowiłam wykorzystać metodę Musica Medica, której środkiem oddziaływania jest muzyka i jej drgania, w celu wygaszania „nałogu” masturbacji u trzech chłopców z zespołem Downa w wieku 12-13 lat. Zastosowana metoda jest bardzo atrakcyjna dla dzieci głębiej upośledzonych, gdyż pozawerbalne oddziaływania mają dla nich większe znacznie niż próby zmiany zachowań przy użyciu słów. Kontakt z muzyką ułatwia zmianę postaw i zachowania. (…)

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.