Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Metoda rekonstrukcji – szczegółowy opis

Niekiedy wynik przedstawiany jest w postaci ułamkowej nawet przy stosowaniu pojedynczych list. Tak na przykład, jeżeli osoba badana reprodukuje prawidłowo 8 cyfr, natomiast nie reprodukuje 9, wynik można przedstawić w postaci 8‘/2. Uzyskuje się go według wzoru: gdzie a oznacza maksymalną liczbę cyfr prawidłowo reprodukowanych, b – najmniejszą liczbę cyfr, o której wiadomo, że przekracza zakres pamięci bezpośredniej osoby badanej.

Metoda rekonstrukcji. Metoda ta pochodzi także z końca ubiegłego stulecia. Stawia ona przed osobą badaną zadanie odtworzenia porządku elementów zgodnie z porządkiem spostrzeganym uprzednio. Badanie przebiega w ten sposób, że po ekspozycji bodźców w określonym układzie przestrzennym i czasowym (bodźce mogą być eksponowane jednocześnie lub kolejno), badany rekonstruuje ten sam układ z elementów pomieszanych.

Przy opracowaniu wyników uwzględnia się stosunek układu odtworzonego do układu uprzednio spostrzeganego. Gdy wchodzi w grę tylko porządek serii, wskaźnikiem może być współczynnik korelacji.

Metodę tę mcżna traktować jako odmianę metody reprodukcji. Cechą wyróżniającą jest to, że odtworzenie dokonuje się z elementów danych, podczas gdy w podstawowej wersji metody reprodukcji osoba badana odtwarza elementy z pamięci.

Odrębną grupę wśród metod dotyczących reprodukcji stanowią metody, w których osoba badana uczy się jakiegoś materiału przez wielokrotne powtarzanie go aż osiągnie określone kryterium. Jedna z metod znana jest w literaturze pod nazwą metody uczenia się przez powtarzanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.