Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

MODELE WŁADZY

Sposób, w jaki władza i autorytet są rozdzielane w obrębie rodziny, jest różny w różnych społeczeństwach. Najpowszechniejszym modelem jest patriarchat, w którym dominującą rolę w rodzinie odgrywa mężczyzna. Jeśli taką rolę odgrywa kobieta, mówimy o matriarchacie. Jeśli zaś autorytet pod względem prawnym i moralnym mają oboje małżonkowie, taki model nazywamy egalitarnym.

System matriarchalny istnieje w niewielu społeczeństwach. Najczęściej dominującą rolę w rodzinie odgrywają mężczyźni. W wielu społeczeństwach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, dochodzi jednak do zmiany tych wzorów na skutek rosnącej liczby kobiet pracujących i rozwiedzionych oraz samotnych matek wychowujących dzieci.

Małżeństwo i modele rodziny są tylko jedną częścią kultury społeczeństwa. Społeczeństwo amerykańskie kładzie duży nacisk na znaczenie każdej jednostki i jej potrzeb, co znalazło wyraz w Prawach Obywatelskich. Z uwagi na tę istotną wartość kulturową nie może dziwić, że modele małżeństwa i rodziny mają na celu dobro jednostki. W innych kulturach interesy społeczeństwa przesłaniają niekiedy potrzeby jednostki, a modele rodzinne i małżeńskie odzwierciedlają ten system wartości. Tak jak my ze zdumieniem patrzymy czasem na zwyczaje egzotycznych społeczeństw, tak i nasze wzory mogą się wydawać dziwne członkom innych społeczeństw. Krótko mówiąc, modele małżeństwa i rodziny zarówno odzwierciedlają ogólne wartości danego społeczeństwa, jak i na nie wpływają.

Rodzina znajduje się w centrum uwagi wielu badaczy. Funkcjonaliści strukturalni koncentrują się na jej pozytywnych funkcjach. Zwolennicy teorii konfliktu zaś badają nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.