Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Narracja u dzieci

Charakterystykę serii obrazkowych użytych w badaniach, typów wypracowań oraz ich przykłady i analizę szczegółową znajdzie Czytelnik w pracy H. Baczyńskiej (1965, rozdz. II, s. 43 – 126).

Dzieci tego typu wyróżniają się płynnością narracji, umiejętnością stosowania ciekawych sformułowań stylistycznych różnego rodzaju, pomysłowych rozwiązań poszczególnych wątków akcji, swobodą nawiązywania kontaktów z czytelnikiem”.

„Typ plastyczny, jak Wskazuje nazwa, posiada umiejętność przedstawiania wydarzeń poszczególnych serii, obrazkowych w sposób dla nich specyficzny – wypracowania do danych serii są zgodne z typem serii i uwzględniają jej charakterystyczne cechy5’ (Baczyńska, 1965, s. 242- 243).

Ponieważ autorka do scharakteryzowanych typów włączyła tylko te dzieci, u których cechy określone przez nią jako typowe objawiły się szczególnie wyraźnie, analiza objęła tylko część badanej populacji (ll,4D/o. wszystkich zbadanych), zatem- wykryte typy traktowane są jako typy „talentów literackich” dzieci, co może ułatwić w praktyce wykrywanie takich talentów i kierowanie nimi, ale nie może być traktowane- jako zjawisko powszechne na poziomie tego wieku31.

Istnieją – jak powiedzieliśmy – wielkie nierównomierności w rozwoju mowy pisanej ii dzieci z kl. I-IV, uwarunkowane czynnikami nie tylko wewnętrznymi (do których zaliczyć należy właśnie uzdolnienia), ale i zewnętrznymi, które można jednak modyfikować polepszając warunki rozwoju dla szerokich grup dzieci. Szczególnie istotną rolę odgrywa w tym zakresie nauczanie języka ojczystego (a także innych przedmiotów) w szkole, uwzględniające specyficzne właściwości dziecięcej psychiki i zachowania się dzieci w tym okresie rozwojowym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.