Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

NERWICE I ZABURZENIA PSYCHOSOMATYCZNE CZ. II

Zaburzenia psychosomatyczne są to choroby fizyczne, których objawy są potęgowane lub przyśpieszane przez czynniki psychiczne. Istnieją poglądy, że takie chorobowe objawy psychosomatyczne, jak astma, niektóre choroby skóry, migreny, wrzody przewodu pokarmowego, ujawniają się w zmianach fizjologicznych, a stressy i konflikty emocjonalne bądź są ich przyczyną, bądź co najmniej pogarszają stan choroby. Inny pogląd głosi, że napięcia nerwowe jedynie przyśpieszają występowanie chorób przy predyspozycjach organizmu lub działają jako czynnik wyzwalający chorobę, do której organizm był konstytucjonalnie predysponowany. Zmiany organiczne powstające pośrednio lub bezpośrednio pod wpływem długotrwałej frustracji mogą nie pojawić się bądź pojawić z opóźnieniem, jeżeli dany osobnik nie ma predyspozycji do zaburzeń psychosomatycznych. Pomiędzy poszczególnymi ludźmi istnieją duże różnice indywidualne. Zaburzenia psychosomatyczne mają inny charakter niż występujące często normalne objawy związane z napięciem nerwowym (jak np. skurcze, gazy, bicie serca, przyśpieszony oddech). Są to zwykłe objawy, które mogą być ostre u osobników nerwicowych. Czynnik konsty-j tucjonalny ma duże znaczenie, bowiem niektórzy ludzie chorzy psychicznie nie mają skłonności do zabu-| rżeń psychosomatycznych, podczas gdy inni, u których! nie występują widoczne objawy nerwicowe (i którzy! mają w życiu znaczne osiągnięcia), mogą im podlegać| w silnym stopniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.