Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

O zdrowiu psychicznym

U człowieka zdrowego występować mogą pewne nieprawidłowości psychiczne, zwykle w postaci drobnych zaburzeń. Są to m. in. przelotne natręctwa, fobie, nastawienie odnoszące i dziesiątki innych zjawisk. Niektóre z nich omówiono przykładowo w § 4 i 5 tego rozdziału.

Występowanie drobnych nieprawidłowości psychicznych u człowieka zdrowego posiada kilka istotnych aspektów (por. § 5). Przede wszystkim jednak budzi się pytanie, czy w ogóle można mówić o nieprawidłowościach psychicznych (lub jakichkolwiek innych) u człowieka zdrowego. Wątpliwość ta na ogół zostaje rozproszona w toku działalności praktycznej, a zwłaszcza gdy dobrze wiadomo, jakie zjawisko jest przedmiotem analizy i gdy nie jest ono rozpatrywane w sposób izolowany. Iluż to ludzi np. ma pretensje do swojej pamięci: uczą się, zapamiętują liczne nawet szczegóły, a po tygodniu mało co pamiętają. A zapominanie nazwisk, pośród nich i tych, z którymi wielokrotnie mamy styczność. W przypadkach tego rodzaju można, a nieraz należy, rozważyć sposoby usprawnienia zapamiętywania, ale najczęściej niedostateczna trwałość pamięci, jak w podanych przykładach, nie jest wyrazem choroby ani jej następstw. Podobnie nie jest patologią przejściową bezsenność występująca u człowieka zaabsorbowanego trudnymi i kłopotliwymi wydarzeniami, które spędzają mu sen z oczu. Czasem jednak, wobec pewnych nieprawidłowości, pojawia się wątpliwość, czy są one właściwe człowiekowi zdrowemu, czy też należy zaliczyć je do patologii. Wątpliwości tego rodzaju w znacznej mierze wynikają z trudności zdefiniowania zdrowia i choroby oraz wyznaczeniu linii, która ma odgraniczać zakres obu pojęć.

F. Brockington w pierwszym rozdziale swego dzieła „Zdrowie świata” (1972) rozważa m. in. następstwa bardzo szerokiego rozumienia choroby, tj. takiego, które obej’muje przypadki stanów patologicznych dających się rozpoznać klinicznie oraz zaburzenia psychosomatyczne powstałe w warunkach stressu, a nadto przypadki upośledzenia zdrowia bez żadnych zaburzeń somatycznych a przejawiające się nieprawidłowościami zachowania. „Możemy więc dodać do grupy ludzi chorych wszystkich osobników pozostających w konflikcie z ładem społecznym, w którym żyją: znajdą się wśród nich osoby przebywające w miejscach odosobnienia, młodociani przestępcy, ludzie nieprzystosowani zawodowo, trudne matki, neurotycy, a nawet ci, którzy sami uważają się za chorych, bądź też osoby, które uciekają przed nieprzyjemną sytuacją życiową pozorując objawy choroby” (op. cit., s. 16).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.