Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

OBECNY STATUS I OCENA PSYCHOLOGII EGZYSTENCJALNEJ CZ. II

Psychologia egzystencjalna przypomina psychoanalizę pod jeszcze jednym względem: została stworzona przez psychiatrów, tak jak kilka innych teorii osobowości omawianych w tej książce. Jak widać, intensywna praca z ludźmi w warunkach terapeutycznych sprzyja tworzeniu ogólnych koncepcji dotyczących natury człowieka. Jednakże psychologia egzystencjalna, w przeciwieństwie do psychoanalizy, która była mocno osadzona w nieugiętym pozytywizmie dziewiętnastowiecznej nauki, wywodziła się z filozofii i utrzymywała ścisłe związki ze swymi filozoficznymi korzeniami. Jeśli weźmiemy pod uwagę te dwie orientacje – naukową i filozoficzną, to psychoanaliza bliższa jest behawioryzmowi, a psychologia egzystencjalna psychologii postaci.

Europejską psychologię egzystencjalną zaaprobowało wielu psychologów amerykańskich i niewątpliwie jej wpływ rośnie. Jednakże nie uniknęła ona krytyki.

Krytycyzm ten wynika częściowo z tego, iż psychologia amerykańska z trudem wywalczyła sobie niezależność od dominacji filozofii. Wielu psychologów, którzy odnieśli duży sukces i wywalczyli sobie niezależność, silnie sprzeciwiało się jakimkolwiek nowym powiązaniom z filozofią, szczególnie zaś z filozofią, która otwarcie stwierdza swą niechęć wobec pozytywizmu i determinizmu. Co najmniej od 70 lat psychologia amerykańska usiłowała zdobyć pozycję „godnej szacunku” nauki. Prawie każdy student kończący ostatnio psychologię miał wpojone zasady postępowania badawczego polegającego na weryfikowaniu hipotez za pomocą ściśle planowanych eksperymentów, prowadzonych w kontrolowanych warunkach, oraz stosowaniu skomplikowanej analizy statystycznej danych. Przez wiele lat psychoanaliza uważana była za teorię nienaukową, zaakceptowana zaś została przez psychologów akademickich – czy też przez niektórych psychologów – dopiero wtedy, gdy zaczęto weryfikować jej hipotezy w kontrolowanych warunkach eksperymentalnych. Wielu psychologów sądzi, że psychologia egzystencjalna stanowi fatalny wyłom w naukowym porządku i przez to zagraża z trudem zdobytemu naukowemu statusowi psychologii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.