Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Opis teorii Junga – ciąg dalszy

Jung, w znacznie większym stopniu niż inni psychologowie, badał wnikliwie historię człowieka, czerpiąc z niej wiedzę pozwalającą zrozumieć genezę i ewolucję osobowości. W tym celu studiował mitologię, religię, starożytne symbole i rytuały, zwyczaje i wierzenia ludów pierwotnych, a także sny, wizje, symptomy nerwicowe oraz halucynacje i omamy psychotyków. Obecni psychologowie nie dorównują mu zapewne pod względem wykształcenia, erudycji, rozległości wiedzy i głębi rozumienia.

Próbując ustalić, pod jakimi wpływami kształtował się światopogląd Junga, Dry (1961) wskazuje na niektóre osiągnięcia XIX-wiecznej filozofii i nauki. Wymienia on przede wszystkim filozofów, szczególnie Schopenhauera, von Hartmanna i Nietzschego i ich koncepcje nieświadomości, przeciwstawnych sił dążących do jedności oraz koncepcję woli i intuicji, zastępujących myślenie w procesie pojmowania rzeczywistości. Następnie Dry wskazuje na rozwijającą się psychiatrię niemiecką i francuską […]: odkrycia naukowe innych dziedzin nauki, szczególnie biologii, szeroko uznawaną teorię ewolucji […]: zastosowanie koncepcji ewolucji do nauki o człowieku, w tym do badania organizacji społecznych i religii, oraz kontrowersję między rzecznikami koncepcji jedności psychicznej i rzecznikami koncepcji rozprzestrzeniania się kultur, która to kontrowersja ujawniła się przy próbach wyjaśniania podobieństw między różnymi społeczeństwami. […] pobudzające wyobraźnię odkrycia archeologiczne oraz wielką literacką, historyczną i teologiczną tradycję niemiecką z jej silnym zabarwieniem romantycznym (s. 19-20).

Dry przypuszcza, iż na Junga wywarła również wpływ atmosfera neutralnej i spokojnej Szwajcarii, sprzyjająca życiu intelektualnemu i samotności. Przejdźmy teraz do charakterystyki teorii Junga. Najbardziej systematyczny wykład jego teorii znajduje się w pierwszej części Collected works w tomach 7, 8 i 9, także w innych licznych pracach Junga znajdują się sformułowania teoretyczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.