Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

ORGANIZACJA GRUPY, INSTYTUCJE

Oparta o tego rodzaju motywy grupa ludzka – bez dołączenia motywów innych, a więc grupa towarzyska – jest, jak to już widzieliśmy, grupą mało spoistą i nietrwałą. Ten brak każe nam zwrócić uwagę na pewien swoisty aspekt grup o dużej spoistości, którym teraz musimy zająć się na chwilę. Jest to moment organizacji. W grupie towarzyskiej więzy organizacyjne dadzą się wprawdzie odszukać, są one jednak nikłe. I właśnie więzy organizacyjne są odpowiednikiem i podstawą zwartości grupy. Na terenie grup dobrze zorganizowanych spotykamy się z dalszym jeszcze tworem społecznym (formacją społeczną), która swoistość grupy podnosi na wyższy szczebel. Mamy na myśli różnego rodzaju instytucje. Trzeba przyznać, iż mimo wagi tego tworu społecznego i mimo zajmowania się nim ze strony różnych nauk, nie udało się dotychczas stworzyć zadowalającej powszechnej jego definicji. Niektórzy mówiąc o istocie instytucji kładą nacisk na cały splot zwyczajów i norm silnie zakorzenionych w danym społeczeństwie, a związanych z jakimiś doniosłymi potrzebami ludzkimi. Inni uważają moment organizacji za najbardziej istotny dla instytucji. Niektórzy ludzie skłonni są mówić o instytucji dopiero tam, gdzie społeczeństwo przydziela specjalnie powołanym osobom zadanie spełniania pewnych, ważnych funkcji społecznych. Wobec tego różnie będą wyglądać próby definicji tego społecznego tworu. Dla przykładu przytoczymy jedną taką definicję: „Instytucja jest złożoną, scałkowaną organizacją kolektywnego zachowania się, utworzoną w drodze dziedziczenia społecznego i zaspokajającą jakąś ftrwałą potrzebę lub też życzenie”. Jest to definicja podana przez

C. H. Gcoileya1. Jedni używają terminu „instytucja” jedynie w odniesieniu do tworów społecznych spotykanych w różnych społeczeństwach i mających za sobą tradycje długiego, historycznego rozwoju: przykładami tego rodzaju instytucyj są rodzina i kościół. Inni autorzy swobodniej posługują się tą nazwą, stosując ją również do formacyj nowszego pochodzenia: w tym sensie sejm czy zarząd miejski są przykładami instytucyj charakteryzujących naszą współczesną kulturę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.