Translacja wzrokowa

Zdarza się, że kierujemy działaniem za pomocą jednych zmysłów, a oceniamy wynik działania za pomocą innych. W golfie oraz innych grach wrażenia uzyskane dzięki zmysłowi równowagi, mięśniom i stawom są ważne dla określenia rodzaju reakcji, ale ocenę skutków reakcji przeprowadzamy opierając się na wzroku i słuchu. Znajomość wyników może mieć słaby wpływ na działanie ludzi starszych, nie dlatego, że ich wzrok nie potrafi dostrzec błędów, ale ze względu na nieprawidłową translację między sygnałem wzrokowym a korekturą kinestetyczną. Wiele sytuacji w pracy wymaga przesuwania percepcji między początkiem a końcem czynności. Praca wysoce wyspecjalizowana wymaga ciągłych translacji między różnymi zmysłami. Starsi ludzie z trudem uzyskują i zachowują taką sprawność.

Czytaj dalej Translacja wzrokowa

Współczynnik korelacji

Istnieje szereg dowodów eksperymentalnych na to, że nieustannie zachodzą wahania progów – zarówno w czasie najmniejszych, jak i zdecydowanie długich odstępów czasu (Ła- zariew, 1923: Kiekczejew, 1946, Sniakin, 1951). Wrażliwość nie jest stała nawet w odcinkach czasowych mierzonych w sekundach czy w minutach, zmienia się ona w czasie badań z dnia na dzień. Należy również zakładać istnienie bardziej powolnych, ale, być może, większych zmian w okresach czasu mierzonych w miesiącach, a nawet latach. To samo odnosi się prawdopodobnie do funkcji wydolności, zdolności tkanki nerwowej do pracy, stanowiącej główny składnik siły układu nerwowego.

Czytaj dalej Współczynnik korelacji

Okresy wrażliwości i stadia rozwoju

Biologiczne właściwości interakcji między genami a środowiskiem doskonale przystają do innej ważnej części ogólnej teorii adaptacji rozwojowej Piageta, wspierając w niej zwłaszcza to, co bezpośrednio wiąże się z adaptacyjną funkcją rozwoju intelektualnego – przekonanie, że istnieje niezmienna kolejność okresów wrażliwości czy też stadiów rozwoju zdolności intelektualnych, czyli inteligencji.

Czytaj dalej Okresy wrażliwości i stadia rozwoju

Rogers i organizm

Organizm w znaczeniu psychologicznym jest umiejscowieniem wszelkiego doświadczenia. Doświadczenie obejmuje wszystko to, co dzieje się w obrębie organizmu w każdym momencie i jest potencjalnie dostępne świadomości. Całość doświadczenia tworzy pole fenomenologiczne. Pole to stanowi indywidualny układ odniesienia, znany jedynie samej jednostce. „Inny człowiek może poznać je jedynie poprzez empatyczne wnioskowanie, a zatem cudze pole fenomenologiczne nigdy nie może być poznane dokładnie” (Rogers, 1959, s. 210). Zachowanie jednostki uzależnione jest od jej pola fenomenologicznego (rzeczywistości subiektywnej), a nie od warunków bodźcowych (rzeczywistości zewnętrznej).

Czytaj dalej Rogers i organizm

Odkrywanie warunków ogólnych i specyficznych

Ilekroć czuję się dość odważnie, by opowiedzieć o tym, co robię z uczniami, odczuwam jednocześnie lekkie zaniepokojenie. Bierze się to, jak sądzę, stąd, że nie zawsze jestem pewien, czy rzeczywiście postępuję z nimi tak, jak mówię i zalecam innym. Teraz, gdy przypatruję się uczniom czekającym na rozpoczęcie lekcji, widzę, że wielu z nich też ma niejakie obawy. Obawiają się, żebym ich nie uraził, co mogłoby się zdarzyć zwłaszcza wtedy, gdybym zbyt przejął się uczeniem -arytmetyki zapominając o uczeniu dzieci.

Czytaj dalej Odkrywanie warunków ogólnych i specyficznych

Leczenie szpitalne starszych osób

Leczenie szpitalne jest korzystne z wielu powodów. Zmniejsza się ryzyko popełnienia samobójstwa przez chorego, pacjent może być pod stałą obserwacją, dzięki czemu można lepiej dobrać leki i uzyskiwać lepsze wyniki leczenia. Zwalnia się przy tym rodzinę i przyjaciół od ciężaru uciążliwej opieki nad chorym. Starszy pacjent kierowany jest najczęściej do lekarza pod wpływem rodziny, która odczuwa ciężar opieki nad nim, co powoduje stressy, emocjonalne, bezsenność, utratę pracy zarobkowej, konflikty z otoczeniem i wiele innych kłopotów. Pobyt w szpitalu, zapewniający spokój, prawidłowe odżywianie i zmianę otoczenia, może dać szybką poprawę zdrowia. Większość pacjentów cierpiących na psychozę afektywną odzyskuje zdrowie, a u innych następuje poprawa. U niektórych ludzi choroba powraca, co wymaga ponownej hospitalizacji. Nawroty choroby mogą być wielokrotne.

Czytaj dalej Leczenie szpitalne starszych osób