Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

PODSTAWY TRWAŁYCH WIĘZI GRUPOWYCH CZ. II

Oczywiście oprócz zrozumienia własnego interesu musimy oczekiwać od uczestnika takiej grupy zdolności pozyskania drugich dla wspólnego dzieła. Musi on umieć zrozumieć drugich i wpłynąć na nich. Ów czynnik, owa psychiczna dyspozycja została w pewnym momencie określona jako inteligencja społeczna1. Nietrudno wskazać w społeczeństwach dzisiejszych na wszelkiego rodzaju organizację, prawa i instytucje, których zadaniem jest podtrzymywanie różnego rodzaju ekonomicznych ugrupowań (związków, spółek, stowarzyszeń itp.).

Jako dalszy przykład zwartych i organizacyjnie dobrze rozbudowanych grup przytaczane bywają grupy religijne. W ramach grup religijnych znajduje swą realizację jedna z długotrwałych instytucji, jaką stanowią kościoły. Kościół przytaczany bywa właśnie często jako model instytucji opartej o skomplikowaną organizację, związanej z pewnymi prawami (prawa kościelne) i posiadającej specjalnych funkcjonariuszy strzegących realizacji tych praw.

Jako przykład grupy opartej o wiele motywów społecznych wymieniana bywa grupa rodzinna związana z instytucją rodzili y. Wśród różnorodnych instytucji, instytucja rodziny należy niewątpliwie do najstarszych. W odniesieniu do grupy rodzinnej wysuwa się pewien moment, który w odróżnieniu od innych grup tu właśnie zarysowuje się w sposób bardzo wyraźny. Twierdzi się mianowicie, iż w rodzinie realizuje się w sposób poniekąd idealny ten typ więzi grupowej, który nadaje grupie charakter wspólnoty w przeciwieństwie do stowarzyszenia2. Stosunki w stowarzyszeniu układają się na zasadzie wzajemnych równych usług. Natomiast w ramach wspólnoty zasadniczą rolę odgrywa zdolność do poświęcenia się jednych członków dla drugich. Różnica ta wystąpi wyraźnie, gdy porównamy dajmy na to spółkę akcyjną z grupą rodzinną. Matka poświęca się dla dziecka nie czekając na odwzajemnienie się z jego strony. Członek spółki akcyjnej angażuje się w niej tylko w tym stopniu, w jakim to odpowiada jego materialnym interesom. Stosunki zachodzące między członkami grupy rodzinnej są intymne i serdeczne, podczas gdy wzajemne stosunki członków spółki akcyjnej są formalne i egoistyczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.