Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

PODZIAŁY NA OKRESY ROZWOJOWE W PSYCHOLOGII POLSKIEJ CZ. II

Szuman akcentuje zasadniczą zgodność’ (mimo odmiennej terminologii) swego podziału z podziałem Baleya: uzasadnia go zaś trzema względami: a) rozwojem cielesnym- na przełomie między pierwszym i drugim okresem następuje zmiana uzębienia, na przełomie drugiego i trzeciego okresu–dojrzewanie płciowe organizmu, b) środowiskiem wychowawczym – w pierwszym okresie jest nim dom, w drugim – szkoła powszechna (podstawowa – M.Ż.), w trzecim – szkoła średnia i licealna lub „pozaszkolna specjalizacja i terminatórstwo wszelkiego rodzaju”: c) rozwojem psychicznym – „w każdym z tych okresów zmienia się charakter postawy psychicznej wobec życia, kierunek zainteresowań i styl pracy umysłowej” (Szurnan, 19476, s. 15).

M. K r e u t z (1947, s. 13 -17) dzieli rozwój psychiczny na 2 okresy: dzieciństwo 0 – il lat, młodość 11 – 21 lat. Każdy z tych okresów dzieli się na 3 fazy: główną zasadą podziału jest rozróżnienie faz intensywnego rozwoju i faz zwolnienia tempa rozwojowego, mianowicie:

Dzieciństwo: wczesne dzieciństwo 0-5.lat (intensywny rozwój), pierwszy zastój 5-7 lat (okres przejściowy, zwolnienie tempa rozwojowego), okras obiektywny 7-11 lat (intensywny rozwój, zainteresowanie świa- tem obiektywnym).

Młodość: okres przekory 11-14 lat (okres przejściowy, drugi zastój), okres dojrzewania 14 -17 lat (okres intensywnego rozwoju), okres harmonizacji 17 – 21 lat (okres przejściowy, zwolnione tempo rozwoju).

Przyjmując (za O. Tumlirzęm) ten podział, Kreutz uważa, że każdy podział rozwoju na okresy jest „rzeczą umowy i nie odzwierciedla żadnej obiektywnej rzeczywistości” Rozwój jest bowiem procesem ciągłym, bez gwałtownych zmian i ostrych zwrotów,-które by mogły stanowić naturalne granice okresów. Podział na fazy jest sprawą natury technicznej – ułatwia opis rozwoju.

Obie poruszone tu zasadnicze sprawy: ciągłości rozwoju i sztuczności wszelkich podziałów na okresy czy fazy -nie są jednak tak proste i oczywiste. Właśnie na te tematy toczą się. do dziś między psychologami ostre spory i dyskusje.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.