Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Pojęcie transferu

Pojęcia transferu używa się zazwyczaj w odniesieniu do celów ogólnych i szczegółowych w sferze poznawczej, np. w związku z wpływem aktualnie przyswajanego materiału na późniejsze uczenie się i przechowanie w pamięci. Transfer można jednak rozpatrywać również w stosunku do uczenia się i przechowania w pamięci w sferze emocjonalnej i psychomotorycznej. Na przykład uczenie się pewnych postaw, emocji czy uczuć w danej sytuacji ma wpływ na późniejsze uczenie się i przechowanie w pamięci. Podobnie, jeśli dziś nauczymy się jakichś ruchów, to będzie ”do miało wpływ na naukę i przechowanie w pamięci w tydzień później innych ruchów.

Drugim wymiarem pojęcia transferu jest jego rodzaj – to czego uczymy się dziś może ułatwiać bądź utrudniać późniejsze uczenie się i zapamiętywanie. Dlatego transfer dzieli się często na pozytywny i negatywny.

W tym miejscu wspomnimy pokrótce jeszcze o dwóch wymiarach transferu, o których szerzej w dalszej części tego rozdziału, kiedy będziemy omawiać wszystkie wymiary łącznie. Wymiary te mają związek z tym: (1) czy transfer został zaplanowany czy też zachodzi w sposób mniej lub bardziej przypadkowy i (2) czy transfer zachodzi w obrębie jednego tematu (transfer pionowy), czy też między tematami pokrewnymi (transfer poziomy).

Wszystkie wymienione tu wymiary są ze sobą wzajemnie powiązane. Swój sposób widzenia tych związków przedstawiłem na rys. 7-1. Zwróćmy uwagę, że ten schemat klasyfikacyjny może nam ułatwić takie zaplanowanie procesu dydaktycznego, by zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia transferu we wszystkich sferach, nie zaś tylko w sferze poznawczej. Ponadto uwidacznia on rozmaite formy transferu, których znajomość powinna sprzyjać większej systematyczności naszych wysiłków w kierunku nauczania nastawionego na wywołanie transferu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.