Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Prawdziwość w koncepcji Twardowskiego

Według koncepcji Twardowskiego prawdziwość jest cechą niektórych sądów, tych mianowicie, które uznają istnienie przedmiotu istniejącego i odrzucają istnienie przedmiotu nie istniejącego. Innymi słowy – sąd, który uznaje to, co na uznanie zasługuje, zaś odrzuca to, co zasługuje na odrzucenie – jest prawdziwy8. Jeśli dany sąd nie jest prawdziwy – zgodnie z zasadą niesprzeczności musi być sądem fałszywym. Konsekwencją tej tezy jest przekonanie Twardowskiego, iż nie istnieją sądy, które nie są ani prawdziwe ani fałszywe: rzekomy brak ich fałszywości czy prawdziwości, o którym czasami mówimy, np. w stosunku do sądów o wydarzeniach przyszłych – jest w gruncie rzeczy brakiem wiedzy o wartości sądu. Drugą konsekwencją przekonania, iż każdy sąd jest bądź prawdziwy, bądź fałszywy, jest .odrzucenie istnienia tzw. prawd względnych, tj. sądów nie zawsze, lecz tylko w pewnych okolicznościach, pod pewnymi warunkami

Określenie prawdziwości jako przedmiotu powinności bycia uznanym pochodzi od Brentany (por. Brentano, Psychologie vom…, T. II, is. 89: irównież tego autora Wahrheit und Evidenz).

U prawdziwych. Na istnienie takich „iprawd” powołuje się wiele tilozoficznycn reuatywizanow, Każdorazowo clia udowodnienia roznycn tez. Relatywistyczne sposoby mysiema zgodne są w przyjmowaniu istnienia tzw. prawd względnych, czyli sądów, które z prawdziwych stać się mogą fałszywymi, zależnie od okoliczności. Rodzaje tych okoliczności stanowić dla nas mogą zasadę klasyfikacji relatywistycznych odmian myślenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.