Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

PROBLEMY MIASTA

PRZESTĘPCZOŚĆ I NARKOMANIA. Miasta stanowią centra działalności przestępczej i narkomanii. Ich rozwojowi sprzyja gęstość zaludnienia obszarów miejskich. Nawet jeśli wskaźnik przestępczości jest stosunkowo niski, naturalnym skutkiem dużej liczby mieszkańców miasta jest znaczna liczba popełnianych przestępstw. Ponadto, przemieszanie w miastach bogactwa i ubóstwa sprawia, że ludzie biedni i zamożni mieszkają blisko siebie, co wpływa na wzrost zarówno motywacji, jak i możliwości popełniania przestępstw przeciwko mieniu (patrz rozdz. 8). Względna anonimowość życia miejskiego prowadzi do mniejszej wykrywalności sprawców przestępstw.

Ogromny wzrost narkomanii przyczynił się do wzrostu przestępczości. Jakkolwiek narkotyki zażywają także mieszkańcy wsi i przedmieść, związek narkomanii z przestępczością istnieje głównie w śródmieściach dużych miast, gdzie beznadziejność i rozpacz zrodzona przez ubóstwo nadaje narkomanii charakter epidemii, a handel narkotykami czyni główną gałęzią miejskiego przemysłu. Walka gangów o kontrolę rynku narkotyków staje się coraz brutalniej sza. Drobne kradzieże uliczne, których celem jest zdobycie pieniędzy na zaspokojenie głodu narkotykowego, to stały element życia miejskiego.

PROBLEMY FINANSOWE. Każdy kryzys ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych w większym stopniu dotyka miasta niż inne jednostki administracyjne. Oprócz utraty dotacji federalnych na problemy finansowe miast wpływają trzy inne czynniki.

Ucieczka na przedmieścia amerykańskiej klasy średniej, zapoczątkowana w latach pięćdziesiątych XX w., ograniczyła dochody miast z podatków i obniżyła poziom codziennych, niezbędnych wydatków, od których zależy funkcjonowanie miasta.

Nadal istnieją w miastach duże skupiska ludzi biednych. Nie uczestniczą oni w życiu gospodarczym miasta, ale wymagają znacznej pomocy, na którą przeznacza się środki z kasy miejskiej. W kryzysie ekonomicznym koszty opieki społecznej i zasiłków dla bezrobotnych w sposób nieproporcjonalny obciążają duże miasta. W konsekwencji, wiele miast musiało zmniejszyć liczebność policji, straży pożarnej i służb komunalnych, a także ograniczyć remonty i odbudowę starzejącej się infrastruktury miejskiej (dróg, mostów, kanalizacji).

Wskutek niższego poziomu służb miejskich i postępu w dziedzinie transportu i komunikacji firmy zaczęły wyprowadzać się z miast. Spowodowało to dalsze ograniczenia budżetów miast i wpłynęło na ich mniejszą atrakcyjność jako miejsc lokalizacji nowych firm.

Miasto to plątanina ruchliwych ulic. Wjazd do śródmieścia jest przykrym doświadczeniem dla wielu mieszkańców miast i częstym powodem narzekań przyjezdnych. Parkingów jest zbyt mało albo są zbyt drogie. Komunikacja miejska jest niewystarczająca, brudna, niepunktualna i niebezpieczna. Wiele dróg i mostów w mieście jest w katastrofalnym stanie, lecz brakuje pieniędzy na konieczne remonty w niedługim terminie.

Korki uliczne uważa się za zagrożenie dla funkcjonowania miasta. W wielu miastach istnieją już systemy ostrzegania kierowców przed wyborem najbardziej zatłoczonej trasy. Trudności z dotarciem do miejsc wypoczynku i terenów rekreacyjnych również sprawiają, że życie miejskie staje się mniej atrakcyjne. Wszystkie te problemy skłaniają korporacje do przenoszenia swoich siedzib z dużych miast na przedmieścia lub do mniejszych miast.

Coraz większym problemem życia w mieście jest zanieczyszczenie środowiska. Spadek liczby ludności prowadzi do dalszej redukcji dotacji federalnych i utraty miejsc w kongresie. Problemy życia w mieście pogłębia zły stan kanalizacji, sieci elektrycznej i gazowej oraz komunikacji miejskiej. Zdolność miast do rozwiązywania tych problemów jest ograniczona przez ich polityczne i gospodarcze podporządkowanie państwu i rządowi federalnemu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.