Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Przebieg i treści nauczania szkolnego – kontynuacja

Wielu nauczycieli niczemu w swej pracy nie poświęca tyle uwagi ile temu, jak przekonać uczniów, by chcieli się uczyć i temu, co zrobić, jeśli nie zechcą. Jednak mieszanie ze sobą takich pojęć, jak motywacja i dyscyplina świadczy o błędnym rozumieniu przyczyn i skutków ludzkiego zachowania, zwłaszcza zachowania polegającego na uczeniu się.

Proszę sobie przypomnieć (rozdział 2.) zasadę wyrażającą związek między tym, co czynimy by zmienić zachowanie, a naszymi przekonaniami na temat tego, co jest tego zachowania przyczyną. Istota nieporozumienia tkwi w kwestii rozróżniania motywacji i dyscypliny uczniów. W rozdziale 9. przekonamy się, że w praktyce przy określaniu przyczyn i skutków warto zdać się na naukę.

Istnieje wiele poglądów na temat tego, co skłania (motywuje) uczniów do skupienia uwagi, reagowania na oddziaływania dydaktyczne i do przypisywania wartości uczeniu się. W rozdziale 9. omówimy najpierw bardziej tradycyjne ujęcia problemu motywacji po to, by później zobaczyć, jak te ujęcia dają się łączyć z naszymi regułami pozytywnego wzmacniania uczniów (rozdział 8.) w celu tworzenia skutecznych strategii nauczania, które rzeczywiście motywują tych uczniów do nauki. Temat, który rozwijaliśmy w ośmiu poprzednich rozdziałach – zastosowanie nauki o zachowaniu do sztuki nauczania – stanie się tu, przy omawianiu sposobów tworzenia takich strategii, ideą centralną. Tak więc rozdział 9. ma za zadanie nauczyć nas tego, w jaki sposób można połączyć reguły wzmocnienia pozytywnego z zasadami wywodzącymi się z innych ujęć motywacji oraz z elementami innych rozmaitych sposobów nauczania, zwłaszcza z grami i z symulacją. Nauczymy się zestawiać takie strategie nauczania, które bez przymusu nakłonią uczniów do skupiania uwagi na uczeniu się, do czynnego uczestniczenia w nim i do przypisywania mu wartości. Jednocześnie przyjrzymy się też temu, jak w procesie uczenia się szkolnego przemieszane są poznawcze i emocjonalne elementy składowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.