Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Przeżywanie plateau

Największą lekcją, jakiej udziela prawdziwy mistyk […] [jest to], że świętość tkwi w powszedniości, można ją odnaleźć w zwykłym powszednim życiu, u swych sąsiadów, przyjaciół i w rodzinie, na własnym podwórku, a podróż może być ucieczką od konfrontacji ze świętością – ta lekcja może być łatwo zaprzepaszczona.

I dalej odzwierciedla on myślenie Wschodu uznając zarówno wartość tego, co nazywa „doświadczaniem plateau”, jak i to, że wymaga ono ciężkiej pracy:

Przeżywanie plateau może być osiągnięte, wyuczone i uzyskane przez długą ciężką pracę […]. Przemijający przebłysk jest oczywiście możliwy w doznaniu szczytowym, które może się zresztą czasami zdarzyć każdemu. Lecz, że tak powiem, zadomowienie się na tym wysokim plateau […] to całkiem inna sprawa. Wymaga to wysiłku całego życia (1971, s. 348-349).

Bliski współpracownik Maslowa Anthony Sutich założył w roku 1969 pismo psychologiczne poświęcone badaniom nad koncepcjami opisanymi przez Maslowa. Pismo „Journal of Transpersonal Psychology” stało się forum dla psychologów o zainteresowaniach podobnych do zainteresowań Maslowa: „Teoria Z” została pierwotnie opublikowana w tym piśmie, a sam Maslow był członkiem-założycielem kolegium redakcyjnego. Psychologia transpersonalna nie ma swego jednego rzecznika. Ta grupa psychologów, traktowana jako całość, jest najbardziej otwarta na psychologię Wschodu. Wystąpienie Suticha (1969) w pierwszym wydaniu pisma wyraża szeroki zakres zainteresowań psychologii transpersonalnej.

Psychologia transpersonalna jest nazwą nadaną wyłaniającej się w psychologii sile reprezentowanej przez grupę osób zainteresowanych tymi najwyższymi zdolnościami i możliwościami człowieka, które nie doczekały się systematycznego opracowania na gruncie […] teorii behawiorystycznej („pierwsza siła”), klasycznej teorii psychoanalitycznej („druga siła”) czy psychologii humanistycznej („trzecia siła”). Rodząca się psychologia transpersonalna („czwarta siła”) zainteresowana jest szczególnie […] wartościami ostatecznymi, jednoczącą świadomością, doświadczeniami szczytowymi, ekstazą, doświadczeniami mistycznymi, grozą, bytem, samourzeczywistnieniem, istotą, szczęściem, cudami, ostatecznym znaczeniem, transcendencją ego, duchem, jednością, świadomością kosmiczną […] i pokrewnymi im pojęciami, doświadczeniami i działaniem (1969, s. 1).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.