Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Przyśpieszenie rozwoju i facylitacji zmian osobowości

Znaczne wątpliwości budzą metody poznawania człowieka, które stosują psychologowie humanistyczni. Polegają one często na interpretacji spontanicznych wypowiedzi osób, na analizie samoopisów i samoocen. Jeden z naukowców 26 po opublikowaniu książki o samotności otrzymał około 500 listów od swoich czytelników, listy te potraktował jako rzetelne dane, weryfikujące i uzasadniające jego hipotezy. Można oczywiście wątpić, czy taki publicystyczny materiał ma wartość naukową. Nawet gdyby prawdziwa była hipoteza, że wypowiedzi człowieka o samym sobie są trafne i wartościowe, opieranie się tylko na nich jest ryzykowne. Eksperymenty laboratoryjne i naturalne, metody modelowania matęmatycznego czy cybernetycznego mimo wielu wad są ważnym źródłem wiedzy i dlatego niedocenianie ich uważam za niesłuszne. Niedojrzałość metodologiczna bardzo utrudnia weryfikację hipotez i przypuszczeń formułowanych przez psychologów humanistycznych.

Psychologowie ci opracowali wiele praktycznych metod przyspieszania rozwoju i facylitacji zmian osobowości. Obok psychoterapii skoncentrowanej na pacjencie organizują oni grupy spotkaniowe, trening wrażliwości czy zespoły innowacyjne. Czasem próbują wykorzystywać techniki, których nazwy brzmią dość niezwykle, jak „twórczy gniew” (creative anger) czy „medytacje”. Bogactwo tych technik wcale nie oznacza, że są one skuteczne. Jak dotychczas psychologowie humanistyczni nie udowodnili, iż ich metody leczenia, wychowania i rozwoju są lepsze od metod tradycyjnych, iż są one czymś więcej niż przyjemną zabawą. Być może w przyszłości dostarczą pc temu argumentów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.