Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

PSYCHOLOGIE WSCHODU A ZACHODNIE TEORIE OSOBOWOŚCI

Pośród nowoczesnych teoretyków osobowości prawdopodobnie C.G. Jung posiadał najszerszą wiedzę o psychologiach Wschodu. Jung był bliskim przyjacielem indologa Heinricha Zimmera i sam był autorytetem w dziedzinie mandali, głównego motywu sztuki religijnej Wschodu. Jung jest autorem wstępów do książek uczonego ze szkoły zen D.T. Suzuki (1974) oraz Richarda Wilhelma (1962), tłumacza I Ching i innych taoistycznych tekstów. Jung napisał również komentarze do przetłumaczonych na angielski przez Evansa-Wentza dwu ważnych dzieł będących psychologicznym kompendium buddyzmu tybetańskiego: The Tibetan Book of the great liberation (1968 Tybetańska księga wielkiego wyzwolenia) oraz The Tibetan book of dead (1960 Tybetańska księga zmarłych). Przyjaciel i sąsiad Junga Herman Hesse popularyzował myśl Wschodu w swych powieściach Siddhartha (1970) i Journey to the East (1971 Podróż na Wschód). W swej szerokiej analizie religii Wschodu Jung sięgał do spraw obcych pozytywistycznej nauce. Jakkolwiek Jung ostrzegał również człowieka Zachodu przed niebezpieczeństwami zagubienia się w tradycji wschodniej, to jego pisma stanowią główny pomost między psychologiami Wschodu i Zachodu.

Obok działalności Junga wschodnie psychologie wtargnęły na Zachód za pośrednictwem wpływu, jaki wywarły na holistyczne poglądy Angyala i Maslowa, humanis- tów Bubera i Fromma, egzystencjalisty Bossa oraz na nową falę „psychologii transpersonalnej” (Tart, 1976). Maslow na przykład rozczytywał się w literaturze Wschodu, a Buber, Fromm i Boss mieli osobiste kontakty z nauczycielami Wschodu. Buber znał prace mistrzów hasydzkich oraz zapoznawał się z dziełami mistyków judaizmu. Fromm prowadził długotrwały dialog z nauczycielami buddyzmu: książkę Zen Buddhizm andpsychoanalysis (1970 – Buddyzm zen i psychoanaliza) napisał we współpracy z doświadczonym uczonym i adeptem zen D.T. Suzuki oraz z Richardem DeMartino, profesorem religioznawstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.