Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Reguła ćwiczenia

„Dzieciaki te wyraźnie nie były zdolne do panowania nad swymi impulsami na tyle, by radzić sobie z sytuacjami, w których wymagana była uwaga, koncentracja czy zorganizowane planowanie. Miały skłonność do podawania jako odpowiedzi pierwszej myśli jaka przyszła im do głowy i do reagowania na te aspekty sytuacji, które były najoczywistsze lub nie do odparcia. Tendencja ta występowała niezależnie od tego, czy wykonywanie zadań wymagało pracy z bodźcami wzrokowymi czy słuchowymi: zaznaczała się także w sferze wzrokowo-ruchowej i kinestetycznej. Wady te – które zaczęła traktować jako pewną zdolność do « zatrzymania się, przyjrzenia i posłuchania» – wydają się wywierać wpływ na społeczne zachowania tych dzieci (…). W zadaniu polegającym na uzupełnianiu historyjek nie potrafią realistycznie reagować na potencjalnie frustrującą sytuację: a w życiu realnym kilkoro spośród naszych starszych, hiperaktywnych dzieci zaczyna wchodzić w kolizję z prawem, ponieważ brak im zdolności opanowania swych impulsywnych skłonności’.

Wynika stąd, że nasze nauczanie najwyraźniej nie pomaga wielu naszym uczniom w rozwijaniu przemyślanych, cechujących się samokontrolą sposobów reagowania. Staje więc przed nami zadanie znalezienia takiego sposobu udoskonalenia naszego nauczania, by cel ten realizować. Omówione w ostatnim punkcie tego rozdziału cztery rodzaje metod nauczania dostarczą Ci wielu wskazówek, mówiących jak możną sobie poradzić z tym problemem.

Reguła ćwiczenia pozwala nam wywieść przynajmniej dwa wnioski na użytek nauczania. Po pierwsze, nauczanie musi się wiązać z ćwiczeniem, jako że ćwiczenie jest niezbędne do długotrwałego utrzymywania się rezultatów uczenia się. Ze stwierdzenia tego wynika, że ćwiczenie niezbędne jest również do utrwalania materiału wyuczonego już wcześniej – materiału „starego”. Po drugie, nauczanie musi zapewnić większą liczbę ćwiczeń do uczenia się i utrwalania materiału przyswojonego mechanicznie („na pamięć”) niż do uczenia się i utrwalania materiału przyswajanego ze zrozumieniem. Nauczanie zorganizowane tak, by uczenie się było znaczące, jest zarówno bardziej skuteczne, jak i wydajniejsze niż nauczanie, którego organizacja daje w efekcie mechaniczne przyswojenie materiału.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.