Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Reguły wzmacniania

Z punktu widzenia nauki o zachowaniu pojęcie motywacji nie wymag przyjmowania założeń w kwestii natury człowieka, jego skłonności wewnę trznych, potrzeb czy popędów. To, czy uczeń uważa i reaguje właściwi na zadania i czy przypisuje wartość uczeniu się, zależy po prostu o tego, czy odpowiednie zachowania są wzmacniane. Jeśli tak się dziej to zachowania te zostają podtrzymane i utrwalone i stają się charakter styczną cechą ucznia. Jeśli natomiast nie są wzmacniane – wygasają.

Z tego punktu widzenia, jeśli uczeń nie uważa i nie reaguje w sposó odpowiedni do danego zadania, to nie można stwierdzić, że „brak m 20 motywacji”, lecz że uwaga i właściwe reagowanie nie ulegają wzmocnieni

Naszym zadaniem – jako nauczycieli – staje się wówczas zbadanie reguł wzmocnienia i ustalenie sposobu modyfikacji naszej strategii nauczania tak, by uwaga i właściwe sposoby reagowania przynosiły wzmocnienie.

W podanych niżej regułach rozpoznasz to, co było wynikiem naszych rozważań o wzmocnieniu, zawartych w rozdziale 8. Należy zwrócić uwagę, że pierwsza z reguł prostych została nieco zmodyfikowana – tak, by można było uwzględnić ideę Maslowa dotyczącą hierarchicznej struktury potencjalnych wzmocnień.

Reguła nadrzędna: Reakcje, które ulegają wzmocnieniu zostają wyuczone, podczas gdy reakcje nie wzmacniane – wygasają. Proste reguły wzmacniania brzmią jak następuje:

– 1. Ponieważ niemal każdy bodziec może stanowić wzmocnienie, zachowanie uczniów wskazuje, czy wzmocnienia są skuteczne. Jeśli potencjalne wzmocnienia nie są skuteczne, to należy zadać sobie pytanie czy w należyty sposób wzmocnione zostały u uczniów zachowania likwidujące uciążliwe bodźce wywołane potrzebami z niższych poziomów hierarchii.

– 2. Z chwilą pojawienia się właściwych reakcji powinieneś natychmiast je wzmocnić.

– 3. Dostarczaj tylko tyle wzmocnień, ile potrzeba, by praca została wykonana. Utrzymaj swych uczniów w stanie „niedosytu”.

– 4. Na początku wzmacniaj każdą pojawiającą się właściwą reakcję. Stopniowo przechodź na wzmacnianie tylko niektórych z nich.

– 5. Jeśli konieczne jest wywołanie u ucznia pierwszych właściwych reakcji, stosuj wzmocnienia natury pierwotnej, konkretnej i wewnętrznej (jedzenie) lub wtórne, konkretne i zewnętrzne (gwiazdki, punkty, żetony). Nie posuwaj się jednak zbyt szybko naprzód, gdyż „stracisz” ucznia.

– 6. Wzmacniaj jedynie reakcje właściwe. Wycofaj wzmocnienie przy reakcjach niewłaściwych.

– 7. Nie próbuj zmieniać zachowań swego ucznia za jednym zamachem. Stosuj procedurę modelowania: oczekuj stopniowych zmian.

– 8. Nie próbuj zastępować dobrego nauczania „workiem prezentów”. Niezależnie od stosowanej metody, musisz tak zorganizować elementy procesu nauczania, by powstały warunki do uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.