Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Robert Ornstein i jego praca

Nie mam wątpliwości, że wiele świętych ksiąg zawiera mnóstwo cennych informacji i mądrości, i jestem przekonany, że to, czego nauczyć nas może wielu duchowych nauczycieli, ma niezwykłą wartość, jednakże nawet najlepsze nauki duchowe muszą być przystosowane do kultury tych ludzi, którym są one przedstawiane, tak aby mogły powiązać się z całością ich doświadczeń psychicznych (1976, s. 58).

Tart zauważa, że „rozwój tradycji naukowej, odnoszącej się do olbrzymiego, nie zbadanego (przez naukę) oceanu ludzkich możliwości, możemy określić jako duchowy potencjał człowieka”.

Robert Ornstein, psycholog o wykształceniu i zainteresowaniach podobnych do Tarta, otwarcie dokonuje zapożyczeń z psychologii Wschodu w swych książkach The psychology of consciousness (1973a – Psychologia świadomości) oraz On the naturę of human consciousness (1973b – o naturze ludzkiej świadomości). Zainteresowania Orsteina psychologiami Wschodu są następstwem jego badań dotyczących zróżnicowania funkcji każdej z półkul mózgowych. Lewa półkula – zazwyczaj dominująca – jest lepiej wyspecjalizowana pod względem racjonalnego, linearnego myślenia: natomiast prawa półkula przewyższa lewą pod względem zdolności do intuicyjnego, pozaracjonalnego wglądu. Nasza kultura i nasza nauka – zauważa Ornstein – faworyzują rodzaj poznania charakterystyczny dla lewej półkuli na niekorzyść prawej. Uzasadnia on, że osoba, która łączy korzyści płynące z obu rodzajów poznania, zdolna jest do lepszego i pełniejszego funkcjonowania. Twierdzi, że to, co nazywa on „tradycyjnymi psychologiami ezoterycznymi”, umożliwia poważnie traktującym je studentom pełniejszy dostęp do intuicyjnego, holistycznego sposobu myślenia, który zamyka przed nami nasza racjonalna, preferująca naukowy sposób myślenia kultura.

Tart i Ornstein, jak wielu psychologów transpersonalnych, czerpią wskazówki z brzemiennego w następstwa spostrzeżenia Wiliama Jamesa: „Nasza zwykła świadomość w stanie czuwania […] jest tylko jednym szczególnym typem świadomości, gdy tymczasem wokoło, oddzielone od niej zamgloną przesłoną, kryją się potencjalne formy zupełnie innej świadomości” (1950, s. 305). Psychologowie, tacy jak Maslow, Tart i Ornstein, badając takie odmienne stany świadomości, odkrywają nowe możliwości rozwoju osobowości. Jednakże często stwierdzają, że ten nowy teren, na który wkraczają, był już zbadany i określony dawno temu przez psychologów Wschodu. Przejdźmy teraz do omówienia będącej w dalszym ciągu w rozkwicie wschodniej teorii osobowości, zawartej w Abhidhammie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.