Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Czy różnice indywidualne przejawiają się w pracy operatora?

W miarę rozwoju procesu automatyzacji zawód operatora wzbudza coraz większe zainteresowanie psychologów, specjalistów z dziedziny automatyki i konstruktorów. Zainteresowanie zawodem operatora jest wywołane trudnościami, jakie napotykają ludzie obsługujący urządzenia automatyczne.

Początkowo, zastępując bezpośrednią obserwację przebiegu procesów obserwacją pośrednią, konstruktorzy – w związku z koniecznością kontroli pracującego mechanizmu i kierowania nim budowali przyrządy kontrolne w rodzaju tarcz, skal, sygnałów dźwiękowych itd. nie licząc się z rzeczywistymi możliwościami spostrzegania ludzkiego. Człowiek nie był w stanie poradzić sobie z napływającą informacją i popełniał błędy, których szkodliwość z uwagi na wysoką wydajność pracy tych urządzeń – była bardzo duża. Następnie do procesu konstruowania urządzeń automatycznych włączono psychologów, co zapoczątkowało psychologię inżynieryjną. Wydawałoby się, że właśnie na gruncie psychologii inżynieryjnej można będzie rozwiązać zagadnienie optymalnych warunków pracy operatora. Jednak szereg problemów wykracza poza kompetencje psychologów inżynieryjnych – w literaturze zachodniej zalicza się do tych problemów czujną obserwację (vigilance), natomiast w naszej literaturze naukowo-technicznej – problem niezawodności obsługi.

Pierwszy z tych problemów powstał w związku z tym, iż stwierdzono, że w razie zwiększenia czasu obserwacji obniża się efektywność pracy operatora odbierającego sygnały. Efektywność pracy operatora mierzy się z reguły liczbą sygnałów, które udało się mu wykryć, bądź czasem latencji reakcji na te sygnały. Autorzy amerykańscy (Holland i inni, których prace on referuje) zwracają szczególną uwagę na spadek efektywności pracy operatora w przypadku rzadkiego pojawiania się sygnałów5. W mniejszym stopniu to samo zjawisko występuje w każdej sytuacji odbioru sygnałów – zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i produkcyjnych czy palowych (Holland, 1958).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.