Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

ROZWÓJ FIZYCZNY W OKRESIE SZKOLNYM CZ. II

Mięśnie dzieci 7-Ietnich są jeszcze słabo rozwinięte. Ogólna ich masa stanowi 27,2% ciężaru ciała, podczas gdy u dorosłego człowieka’ {mężczyzny) – 44,2%. W młodszym wieku szkolnym (tak samo, jak w wieku przedszkolnym) mięśnie duże rozwijają się wcześniej niż drobne. W związku z tym i w związku z dużą jeszcze pobudliwością, dzieci w młodszych klasach szkolnych wykonują dużo ruchów zbytecznych i szybkich, nie dostosowanych do tempa pracy. Prawie w każdej sytuacji dzieci w tym wieku zdolne są raczej do ruchów silnych i zamaszystych, niż do drobnych i wymagających dokładności. Prędzej też męczą się właśnie przy wykonywaniu czynności wymagających precyzji. W dalszym ciągu więc – podobnie jak. to było w wieku przedszkolnym – należy ćwiczyć mięśnie, ze’ szczególnym uwzględnieniem zespołów mięśni drobnych, rola bowiem treningu w rozwoju włókien mięśniowych jest olbrzymia. W mięśniu trenowanym zwiększa się ilość hemoglobiny, za pomocą której zachodzi jego utlenienie, ulepsza się koordynacja ruchów, zręczność i precyzja oraz znacznie zmniejsza się podatność na zmęczenie. Właściwemu rozwojowi ruchów i zwiększeniu zdolności dziecka do wysiłku sprzyjają głównie ćwiczenia! zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Potrzeba ruchu i jego ćwiczenia (doskonalenia) jest w tym okresie tak duża, że niektórzy .autorzy wysuwają „zręczność ruchową” jako jedną z naczelnych i charakterystycznych cech wieku między 8 a 12 r.ż. (Łazowski, Tomaszewska, 1966).

Układ kostny dziecka w młodszym wieku szkolnym zawiera jeszcze znaczną ilość tkanek chrząstnych, co umożliwia dalsze wzrastanie organizmu, ale jednocześnie sprawia, że kościec jako całość jest miękki i plastyczny. Dlatego np. wskutek nieprawidłowej postawy przy siedzeniu kościec i stawy łatwo ulegają deformacjom. Rozwój dziecka -W: tym okresie charakteryzuje też m.in. to, że różne części kośćca krzepną, rosną i zmieniają się w różnej kolejności. Na przykład między 9 a 11 r.ż. kostnieje znacznie kościec przegubu10, co zwiększa zdolność dziecka do pracy i pozwala już, zwłaszcza między 10 a 12 r.ż., na większe obciążanie dzieci zarówno pracami piśmiennymi w szkole, jak i pewnymi pracami fizycznymi. Nie wolno jednak tego czynić jeszcze w klasie I i II.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.