Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Rozwój inteligencji w wieku dorastania

Obecne badania nad rozwojem inteligencji w wieku dorastania prowadzili w Chicago F. N. Preeman i C. D. Flory (Garrison, 1965, s. 80): wykazały One, że krzywa rozwoju inteligencji szczególnie szybko wzrasta w pierwszych latach życia, zaś między 8 a 15 r.ż. występuje tendencja do zwolnienia tempa jej wzrostu.. Nie mniej interesujące są badania dotyczące stałości ilorazu inteligencji. Na podstawie tych badań okazało się, że z ilorazu uzyskanego we wczesnym okresie życia nie można wnioskować o rozwoju inteligencji w okresie dorastania15. Tak więc na przykład J. M. Anderson (Garrison, 1965, s. 83) badał w odstępach rocznych 5 chłopców, którzy w wieku 7 lat mieli ten sam iloraz inteligencji (I. I. = 92): w wieku 17 lat rozpiętość między ilorazem pierwszego i piątego chłopca wynosiła 30 punktów (80 – 110). Badania podłużne przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim (Garrison, 1965, s. 82) na 252 dziewczynkach w wieku od 21 miesięcy do 18 lat wykazały, że ok. 60°/o badanych uzyskało zmiany ilorazów inteligencji w granicach 15 punktów i więcej, a 9°/o zmieniło iloraz o 30 i więcej punktów. Wyniki tych badań wskazują na niską wartość prognostyczną metod testowych stosowanych do pomiaru rozwoju umysłowego – z jednej strony, z drugiej zaś – świadczą o dużych możliwościach rozwojowych każdej jednostki, w zależności od odpowiednich warunków życiowych. Stanowi to potwierdzenie znanych tez psychologii marksistowskiej.

W ostatniej dobie wyłonił się problem, czy skok pokwitanio- wy, tak wyraźny w rozwoju fizycznym, przejawia się także w procesach rozwoju umysłowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.