Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Rozwój moralny w ujęciu Kohlberga – dalszy opis

By określić poziom rozumowania moralnego ucznia, Kohlberg przedstawił mu szereg dylematów sytuacyjnych, polecając wskazać, jak jego zdaniem należałoby postąpić w danej sytuacji, oraz uzasadnić, czemu uważa, że należy postąpić właśnie tak, a nie inaczej. Sposób odpowiedzi wyznacza – według kryteriów charakterystycznych dla każdego z sześciu stadiów Kohlberga – poziom rozumowania moralnego respondenta.

Złożoność i brak standaryzacji procedury badawczej oraz technik obliczania wyników sprawiają, iż miary Kohlberga są niezbyt rzetelne, zwłaszcza stosowane przez niefachowców, jakimi są nauczyciele szkolni (Kurtiness 134 i Grief, 1974).

Z teorii rozwoju moralnego Kohlberga wynikają pewne wnioski wychowawcze. Po pierwsze, charakter moralny nie jest czymś, co już zaistniało raz na zawsze – rozwija się on w sposób sekwencyjny. Dalej, jego rozwój wydaje się przebiegać równolegle do rozwoju inteligencji. Ważne jest, byśmy zdawali sobie z tego sprawę, ponieważ wynika stąd, iż rozwój intelektualny jest wstępnym warunkiem koniecznym do rozwoju myślenia moralnego. W praktyce oznacza to np., że nauczanie osądu moralnego typowego dla stadiów V i VI, zanim uczeń osiągnie stadia myślenia operacyjno-formal- nego, najprawdopodobniej będzie chybione. Tak samo, omawianie dylematów moralnych z dziećmi, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły ma niewielki sens.

Istnieją jednak dowody świadczące o tym, że ludzie za najbardziej słuszny uznają osąd moralny ze stadium o stopień wyższego niż to, na którym sami się znajdują. Tak więc, jako nauczyciele moglibyśmy próbować tak organizować nauczanie, by nasi uczniowie stykali się z sytuacjami wymagającymi osądu moralnego z nieco wyższego – choć niezbyt odległego – stadium niż to, na którym się obecnie znajdują.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.