Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Rozwój procesów porównywania, abstrakcji i uogólniania u dzieci

Wykorzystując wyniki tych badań i opierając się w ich analizie i interpretacji na teorii Pawłowa i leninowskiej teorii odzwierciedlenia, A. Lewicki rozszerzył następnie swoje badania na całość procesów poznawczych i stworzył w rezultacie oryginalną koncepcję, w której ujmuje funkcję procesów poznawczych jako orientację w otoczeniu, stanowiącą istotny składnik mechanizmu sterującego zachowaniem m.

Rozwój procesów porównywania, abstrakcji i uogólniania u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym był również przedmiotem badań w Zakładzie Psychologii Rozwojowej i Wychowawczej UJ, kierowanym od 1960 r. -po przejściu prof. Stefana Szumana na emeryturę – przez prof. Marię Przełącznikową. Wyniki tych badań podsumowane zostały przez M. Przetacznikową w 1967 r. w książce Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. W tym samym Zakładzie badano także rozwój rozumowania dzieci w toku rozwiązywania zadań konstrukcyjnych i werbalnych222, zwracając uwagę na zmiany rozwojowe stylu poznawczego oraz struktury czynności umysłowych.

Jak widzimy, badania nad rozwojem poznania u dzieci są w Polsce liczne i dosyć wszechstronne. Jakkolwiek nie objęte jakimś określonym programem ani w skali krajowej, ani nawet w poszczególnych katedrach (taki program zarysowuje się najwyraźniej w ośrodku krakowskim), wykazują jednak wyraźną ewolucję w kierunku koncentracji na problemach najważniejszych. Zaznacza się też postęp w podejściu teoretycznym i metodologicznym do badanych zagadnień: od dawnych, raczej opisowych ujęć Baleya i Szumana, od formalnego badania sztucznie- izolowanych zjawisk przechodzi się do szukania prawidłowości rozwoju procesów poznawczych w toku ich kształtowania, do liczenia się z wzajemnym uwarunkowaniem różnych stron badanego procesu i różnych czynników wpływających na jego przebieg, do zwracania uwagi na rozmaite warunki, od których ten przebieg zależy, wreszcie do opierania interpretacji wykrywanych prawidłowości na znanych fizjologicznych mechanizmach funkcjonowania wyższych czynności nerwowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.