Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Sfera poznawcza

Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive Domain („Taksonomia szczegółowych celów kształcenia: sfera poznawcza”) została opublikowana w 1956 r. przez komisję egzaminatorów wyższych uczelni kierowaną przez Benjamina S. Blooma. Taksonomię tę można podzielić na dwie zasadnicze części: pierwsza dotyczy przyswajania wiedzy, druga – posługiwania się nią: zrozumienia, zastosowania, analizy, syntezy i oceny.

Obecnie, kiedy masz już ogólny obraz najważniejszych kategorii składających się na sferę poznawczą, dodajmy więcej konkretnych szczegółów, które pomogą Ci zrozumieć, jak zbudowana jest Taksonomia. Sześć głównych kategorii podzielono z kolei na działy, z których każdy określa rodzaj zakwalifikowanych do niego zachowań. Zakłada się, że każda kategoria wymaga zachowania bardziej złożonego i abstrakcyjnego niż to, które reprezentowane jest przez poprzednią kategorię. A zatem cel zaliczony do poziomu zastosowań wymaga zarówno przyswojenia, jak i zrozumienia informacji, zanim będzie możliwe jej zastosowanie. Cel poprawnie sklasyfikowany jako ocena wymaga od ucznia zapamiętania, zrozumienia, zastosowania, przeanalizowania i zsyntezowania informacji.

W tabeli 3-4 zamieszczono także przykładowe cele, sformułowane w stylu, jakim posłużyli się autorzy Taksonomii. Zwróć uwagę, że od 1956 r. nauczyliśmy się znacznie ściślej formułować cele szczegółowe. Jak widzimy, w tabeli 3-4 dla każdego działu podano przykłady możliwych zadań

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.