Szukasz pomocy psychologicznej? Sprawdzone badania i porady w naszym gabinecie!

Specyficzne cechy szczegółowych celów1 dydaktycznych

W jednym z wcześniejszych podrozdziałów omówiliśmy procedurę, którą się posłużyłem, aby dojść do celów ogólnych i szczegółowych dla niniejszego podręcznika. Jest to w istocie proces dokonywania opisu zadania. Jednak opisanie zadania wymaga umiejętności pisemnego formułowania szczegółowych celów dydaktycznych. Musimy opanować tę umiejętność zanim będziemy mogli pójść dalej, ponieważ jest ona warunkiem wstępnym dalszych umiejętności, np. organizowania nauczania.

Stwierdziliśmy poprzednio, że szczegółowe cele dydaktyczne, sformułowane dla jednostki programowej o Indianach Nadbrzeżnych ze szczepu Salish, posiadają kilka charakterystycznych , właściwości: 1) są sformułowane z punktu widzenia ucznia,. 2) opisują, co uczeń potrafi zrobić po zakończeniu procesu nauczania, 3) wymieniają warunki ograniczające, które muszą być spełnione oraz 4) reprezentują różne zachowania ucznia. Obecnie rozpatrzymy szczegółowo każdą z tych charakterystycznych właściwości.

Szczegółowe cele dydaktyczne formułowane są z punktu widzenia ucznia Głównym przedmiotem zainteresowania w nauczaniu i uczeniu się powinno być przede wszystkim zachowanie ucznia. Szczegółowe cele dydaktyczne powinny więc określać, co uczniowie potrafią zrobić, jeśli będą się uczyć, a nie ustalać, co robi lub ma zrobić nauczyciel. Krótkie spojrzenie na listę zwrotów zamieszczonych poniżej pozwala stwierdzić te różnice. Każdy z tych zwrotów stanowi początek zdania napisanego jako przykład szczegółowego celu dydaktycznego. Wiele z nich zostało napisanych przez doświadczonych nauczycieli, lecz mimo to kładą one nacisk na to. co ma robić nauczyciel, zamiast na to, co ma robić uczeń.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.